Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.07.2017

Podatki 2017. Nowe zasady sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą – podatnik VAT, opodatkowany podatkiem liniowym, prowadzi PKPiR. Wnioskodawca jest też wspólnikiem i prezesem zarządu spółki z o.o. - posiada ponad 25% udziałów. Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usług od spółki w 2017 i 2018 r. spoczywać będzie obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stronę ze spółką i udokumentowanych każdorazowo przez spółkę fakturą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2017 r. (data wpływu 8 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik (strona lub Wnioskodawca), prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Strona jest podatnikiem czynnym VAT, w zakresie podatku od towarów i usług, zobowiązanym do składania deklaracji dla podatku od towarów. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej strony jest wykonywanie robót budowlanych, wykonywanie tynków gipsowych na zlecenie w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach niemieszkalnych. Strona w roku podatkowym 2017 jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. W roku podatkowym 2016 r. podatnik także był zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik przewiduje, iż po 1 stycznia 2018 r. nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) dalej w skrócie ustawa o rachunkowości oraz przewiduje, iż będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności podatnik jest zobowiązany do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej wysokości 19,00 %. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych strona jest zobowiązana do opłacania, kwartalnie. Wnioskodawca jest też wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w, zwanej dalej w skrócie Spółką. Strona od roku 2010 posiada ponad 25,00 % udziałów w kapitale Spółki i przewiduje, iż do dnia 31 grudnia 2018 r. ww. sytuacja nie ulegnie zmianie. Wnioskodawca jest też aktualnie prezesem zarządu Spółki, którym też prezesem zarządu był w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz Wnioskodawca przewiduje, iż będzie prezesem zarządu Spółki do dnia 31 grudnia 2018 r. Strona nabywała od Spółki usługi w zakresie koordynacji i planowania wykonania tynków u zleceniodawców oraz w zakresie odbioru wykonanych tynków na rzecz zleceniodawców, które to czynności były i są wykonywane na rzecz podatnika przez upoważnionych pracowników Spółki. Z tytułu powyżej opisanych usług podatnik był zobowiązany w roku 2016 do opłacania wynagrodzenia w kwocie miesięcznej netto 5.000,00 zł, którą to kwotę miesięczną opłaca także od 1 stycznia 2017 r. Należne wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi jest dokumentowane przez Spółkę fakturą. Ogółem w roku podatkowym 2016 podatnik zapłacił Spółce kwotę w wysokości netto 60.000,00 zł za usługi odbioru i koordynacji wykonania usług tynkarskich, zwanych dalej usługami, oraz przewiduje, iż nie przekroczą one w roku 2017 kwoty netto w wysokości 60.000,00 zł. Od roku 2017 podatnik za zgodą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nabywa od Spółki także usługi tynkarskie, zwane dalej usługami. Między innymi w dniu 31 marca 2017 r. Wnioskodawca nabył od Spółki jako podwykonawcy usługi tynkarskie za kwotę 13.530,00 zł. Strona przewiduje, iż w roku 2017 nabędzie od Spółki usługi tynkarskie w kwocie przekraczającej 20.000,00 EURO, tj. w kwocie 20.000 EURO X kurs średni EURO z dnia 1 października 2017 r. W roku podatkowym 2016 wartości netto wykonanych na rzecz Wnioskodawcy usług przez Spółkę nie przekroczyły kwoty wysokości 20.000 EURO, tj. 20.000 EURO X kurs średni EURO z dnia 3 października 2016 r. (4.2976 zł) = 85.952,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usług od Spółki w roku podatkowym 2017 i w roku podatkowym 2018 spoczywać będzie obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stronę ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca w art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określił, iż w przypadku gdy między kontrahentami występują powiązania kapitałowe, strony transakcji są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej zawartych transakcji. Zdaniem strony powyższy obowiązek nie będzie spoczywał na podatniku gdyż pomimo powiązań kapitałowych pomiędzy uczestnikami świadczonych usług, tj. Spółką i Wnioskodawcą, nawet gdy kwota transakcji netto przekroczyłaby 20.000 EURO w roku podatkowym 2017 i w roku podatkowym 2018, powyżej wymieniony Wnioskodawca w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100