Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

29.11.2017

Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych do 100 tys. zł

Pytanie: W 2017 r. Wnioskodawca nabył dwa fabrycznie nowe środki trwałe (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych o wartość początkowej 71 000 zł każda, KŚT: 581). W sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokonał jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych środków w wysokości 100 000 zł (71 000 zł + 29 000 zł). Natomiast od pozostałej wartości początkowej drugiej zacieraczki, tj. 42 000 zł, również od miesiąca sierpnia nalicza odpisy amortyzacyjne wg metody degresywnej. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2017 r. (data wpływu 18 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych

  • w części dotyczącej możliwości dokonania i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych – jest prawidłowe,
  • w części dotyczącej zasad dokonywania i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od pozostałej wartości początkowej środka trwałego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wykonywanie usług budowlanych w zakresie wykonywania posadzek w obiektach handlowych lub przemysłowych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Wnioskodawca w roku podatkowym 2017 jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047). Wnioskodawca przewiduje, iż będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych także w następnych latach podatkowych. Od uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zobowiązany w roku podatkowym 2017 do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca miesięcznie.

W roku podatkowym 2017 Wnioskodawca nabył od czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz przyjął do użytkowania i zaewidencjonował w ewidencji środków trwałych, poniżej wymienione fabrycznie nowe środki trwałe (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), które to środki trwałe są związane zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej tj.:

  1. zacieraczka do betonu, nabyta w dniu 3 sierpnia 2017 r., przyjęta do użytkowania w dniu 3 sierpnia 2017 r., symbol Klasyfikacji środków trwałych ww. środka trwałego to grupa 581. Ustalona przez Wnioskodawcę wartość początkowa środka trwałego to 71 000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wnioskodawca naliczył w miesiącu sierpniu 2017 r. od wartości początkowej niniejszego środka trwałego odpisy amortyzacyjne w kwocie 71 000 zł, które to odpisy amortyzacyjne zostały w kwocie 71 000 zł zaliczone w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodów,
  2. zacieraczka do betonu, nabyta w dniu 26 lipca 2017 r., przyjęta do użytkowania w dniu 26 lipca 2017 r., symbol Klasyfikacji środków trwałych ww. środka trwałego to grupa 581. Ustalona przez Wnioskodawcę wartość początkowa ww. środka trwałego to 71 000 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wnioskodawca naliczył w miesiącu sierpniu 2017 r. od wartości początkowej niniejszego środka trwałego odpis amortyzacyjny w kwocie 29 000 zł, który to odpis amortyzacyjny został w kwocie 29 000 zł zaliczony w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast od pozostałej wartości początkowej ww. środka trwałego po dokonaniu opisanego powyżej odpisu amortyzacyjnego w kwocie 42 000 zł, od miesiąca sierpnia 2017 r. Wnioskodawca nalicza odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej tj.: wg stawki w wysokości 20% x 2, które to odpisy są także zaliczane od miesiąca sierpnia 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu,

zwane dalej w skrócie zacieraczkami do betonu. Należności za nabyte zacieraczki do betonu zostały w całości opłacone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem rachunku bankowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca miał prawo naliczyć od opisanych powyżej dwóch środków trwałych - zacieraczek do betonu, odpisy amortyzacyjne w łącznej kwocie 100 000 zł oraz czy miał prawo zaliczyć kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych od ww. opisanych dwóch środków trwałych w kwocie łącznej 100 000 zł w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od dnia 12 sierpnia 2017 r. podatnicy, którzy chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 22k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą także dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. Wskazać także należy, iż art. 22 ust. 15 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, iż naliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 100 000 zł można także dokonywać od dwóch środków trwałych. Dlatego też reasumując powyższe należy uznać, iż Wnioskodawca miał prawo naliczyć od opisanych powyżej dwóch środków trwałych tj. zacieraczek do betonu, odpisy amortyzacyjne w łącznej kwocie 100 000 zł oraz należy uznać, że Wnioskodawca miał prawo zaliczyć kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych od ww. opisanych dwóch środków trwałych w kwocie łącznej 100 000 zł w miesiącu sierpniu 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast powyższego uprawnienia nie pozbawia Wnioskodawcy fakt, iż od pozostałej wartości początkowej zacieraczki do betonu nabytej w dniu 26 lipca 2017 r. w kwocie 42 000 zł, od miesiąca sierpnia 2017 r. Wnioskodawca nalicza odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej tj. wg stawki w wysokości 20% x 2, które to odpisy są także zaliczane od miesiąca sierpnia 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej możliwości dokonania i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej zasad dokonywania i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od pozostałej wartości początkowej środka trwałego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem koszt&oa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »