Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.09.2015

Podatki 2016. Zmieni się sposób opodatkowania powierzchni wspólnych

Interpelacja nr 34158 do ministra finansów w sprawie nowych przepisów dotyczących podatku od nieruchomości

Szanowny Panie Ministrze,

od stycznia 2016 roku mają obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, dzięki którym możliwe będzie nałożenie podatku na tzw. części wspólne nieruchomości, takie jak korytarze, piwnice, pralnie, suszarnie itp. Spowodowuje to kolejną podwyżkę, co może przyczynić się do problemów z płatnościami u biedniejszych posiadaczy lokali mieszkalnych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w większości przypadków to osoby o przeciętnej i nienajlepszej sytuacji materialnej, a podatek najdotkliwiej odczują mieszkańcy najbiedniejsi.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy ministerstwo nie uważa, że wprowadzenie nowego podatku nie doprowadzi do zadłużenia budynków wielorodzinnych?
  2. Czym ministerstwo uzasadnia potrzebę wprowadzenia nowego podatku?

Z poważaniem

Jan Warzecha

Bogdan Rzońca

Odpowiedź na interpelację nr 34158 w sprawie nowych przepisów dotyczących podatku od nieruchomości

W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła Bogdana Rzońcy w sprawie nowych przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, uprzejmie wyjaśniam.

Budynki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.). Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi powierzchnia użytkowa, zdefiniowana, na potrzeby ustawy podatkowej, jako powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się (art. 1a ust. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Z powyższego wynika, że pralnie, suszarnie i inne powierzchnie zaliczane do części wspólnych opodatkowane są podatkiem od nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów. Natomiast klatki schodowe oraz szyby dźwigowe w budynku nie podlegają opodatkowaniu.

Dodatkowo ustawa w sposób szczególny reguluje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stanowiących współwłasność: gruntów i części budynków, w których wyodrębniono własność lokali. Zasadą w podatku od nieruchomości jest solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości lub obiektów budowlanych. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Jest to przepis szczególny, na podstawie którego ustala się zakres odpowiedzialności w podatku od nieruchomości właścicieli lokali wyodrębnionych w odniesieniu do części wspólnych budynku i od gruntów. Wprowadza on regułę proporcjonalnego opodatkowania właścicieli lokali.

W obowiązującym brzmieniu przepis art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zapewnia opodatkowania całej powierzchni nieruchomości wspólnej. Znaczne powierzchnie budynków pozostają poza opodatkowaniem, przede wszystkim wskutek stosowania przez podatników, w szczególności w budynkach wielkopowierzchniowych, dopuszczalnej prawem optymalizacji podatkowej, prowadzącej do zmniejszenia wymiaru podatku od nieruchomości. W komentarzu do art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zacytowanym w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 13 maja 2015 r. sygn. akt I SA/GL 1454/14, W. Morawski i T. Brzezicki stwierdzili, że "Aktualne brzmienie przepisu umożliwia łatwe zmniejszenie ciężaru podatkowego - wystarczy wyodrębnić własność lokali oraz pozostawić odpowiednio dużą część wspólną, aby znacznie zmniejszyć obciążenie podatkiem od nieruchomości działalności gospodarczej prowadzonej w budynkach (np. centrach handlowych)." (System Informacji Prawnej Lex). W takim przypadku bowiem zostaje wyodrębniona część wspólna nieruchomości, do której opodatkowania stosowane są szczególne zasady, wynikające z art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym prezentowany jest pogląd o prawidłowości takiego stosowania przepisu przez podatników, gdyż do takich wniosków prowadzi jego wykładnia literalna (np. wyrok NSA z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt II FSK 647/11).

Postulat dokonania zmian w treści art. 3 ust. 5 zgłaszany był przez samorządowe organy podatkowe, które sygnalizowały fakt znacznego ubytku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z obowiązywaniem aktualnej treści art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Niezbędna była zatem nowelizacja przepisu.

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), która wprowadziła zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, polegające na nadaniu nowej treści art. 3 ust. 5. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, celem nowelizacji przepisu było objęcie podatkiem od nieruchomości całej powierzchni stanowiącej współwłasność w budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności lokali.

Umożliwi to ustalony w nowelizacji sposób określenia obowiązku podatkowego od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną. Obowiązek ten będzie odpowiadał udziałowi właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903, z późn.zm.). Przykładowo, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Zmiana nie polega zatem na objęciu opodatkowaniem wskazanych w interpelacji części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bowiem te już akt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »