Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

12.12.2012

Podatki 2013: Zmiany w PIT. Koszty uzyskania przychodów twórców

Koszty uzyskania przychodów stanowią drugi, obok przychodu, istotny element wpływający na podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Są one w nierozerwalny sposób powiązane z pojęciem przychodu i jego źródłem. Wskazuje na to art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), w którym w różny sposób – w zależności od rodzaju źródła przychodów – określone są koszty uzyskania przychodu.

Koszty twórców obecnie

W przypadku twórców zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT dotyczący kosztów 50%, art. 22 ust. 9 pkt 4 i 6 ww. ustawy traktujący o kosztach 20% oraz art. 22 ust. 10 ww. ustawy, zgodnie z którym możliwe jest uwzględnienie kosztów w wysokości faktycznie poniesionej. Oznacza to, że rozliczając dochody twórców, w zależności od konkretnych okoliczności, pod uwagę należy brać zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, określone w wysokości stałego procentu w stosunku do osiągniętego przychodu lub też koszty faktycznie poniesione.

Pamiętać przy tym należy, że procent kosztów zryczałtowanych jest uzależniony od tytułu, z jakiego są uzyskiwane przychody, a dokładniej, czy doszło do przeniesienia praw autorskich. Nie ma zaś przy tym znaczenia, czy źródłem przychodów jest np. umowa o pracę czy też umowa o dzieło.

Zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów nie można stosować jedynie wówczas, gdy twórca osiąga przychody ze swych prac w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku ma bowiem obowiązek rozliczania kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

a) Koszty 50%

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT 50% koszty uzyskania przychodów przysługują z tytułu:

  • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

W ostatnim wymienionym przypadku zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

b) Koszty 20%

W razie gdy twórca osiąga przychody z tytułu umowy o dzieło czy zlecenia, ale jednocześnie nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich, zastosowanie znajdą 20% koszty uzyskania przychodów. Wynika to z art. 22 ust. 9 pkt 4 i 6 ustawy o PIT.

W pierwszym z tych przypadków jest mowa o przychodach z umowy zlecenia lub o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, w drugim zaś – o przychodach uzyskanych z tytułu realizacji umowy zlecenia lub o dzieło od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

c) Koszty w wysokości faktycznie poniesionej

Na uwadze należy mieć także to, że zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy o PIT, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1–4 i 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Jak będzie?

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278, dalej: ustawa z 24 października 2012 r.). Wprowadza ona zmiany między innymi w zakresie naliczania kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom.

Zaprezentowane powyżej zasady, obowiązujące w 2012 r., nadal będą aktualne, przy czym wprowadzony zostanie limit dotyczący 50% kosztów uzyskania przychodów.

a) Koszty 50% – limit 42 764 zł

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. koszty uzyskania przychodów przyjmowane przez twórców przy ustalaniu dochodu do opodatkowania są ograniczone limitem. W art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT dodano bowiem słowa: „z zastrzeżeniem ust. 9a”. Ustęp ten stanowi, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »