Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

08.09.2017

Podatek VAT w gminach - Odliczenie VAT bez czekania na zawarcie docelowych umów

Z uzasadnienia: Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

(...)

Zdarzenie przyszłea

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w O. Składa deklaracje VAT-7. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca dokonał centralizacji rozliczeń podatku VAT.

Gmina zamierza wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości G. i części miejscowości I. wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w T.. Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie około 8,5 km, a kanalizacji tłocznej około 4,0 km. Kanalizacja zostanie wybudowana z tworzyw sztucznych, a średnica wyniesie od 160 do 200 mm dla kanałów grawitacyjnych oraz 90 do 110 mm dla kanałów tłocznych. Szerokość wykopu wyniesie od 1,0 do 2,0 om, a głębokość osiągnie od 1,5 do 3,5 m. W ramach budowy sieci kanalizacyjnej Wnioskodawca przewiduje również realizację co najmniej 2 pompowni ściekowych. Przewidywana ilość osób korzystających z podłączenia do kanalizacji wyniesie około 320.

Realizowana inwestycja przez Gminę płatna jest z własnych środków finansowych. Jednocześnie Gmina stara się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K.

Wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami oraz pompowniami ścieków w całości będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej. Zakupy dotyczące budowy inwestycji będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Opisana inwestycja oraz zakupy z nią związane realizowane będą w latach 2017-2018 i udokumentowane zostaną fakturami VAT, a nabywcą będzie Gmina.

Po zakończeniu zadania i po przyjęciu środka trwałego Wnioskodawca planuje zawrzeć odpłatną umowę dzierżawy na sieć kanalizacji w G. i w I. ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – jako podmiotem prowadzącym działalność na terenie Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Pytania

  1. Czy w wyniku odpłatnego wydzierżawienia Spółce ze 100% udziałem Gminy (prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków) sieci kanalizacyjnej Gmina będzie posiadała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług na potrzeby realizacji tego zadania?
  2. Czy prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT powstaje w momencie ponoszenia przez Gminę nakładów na realizację zadania, kiedy istnieje dopiero zamiar odpłatnego wydzierżawienia powstałej sieci, czy też dopiero po zawarciu umowy?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Gminy realizując powyższy projekt w momencie jego poniesienia – bez konieczności oczekiwania na zawarcie umowy dzierżawy będzie uprawniona do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nakłady na wybudowanie sieci.

Gminie zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – gdyż Gmina jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte dla realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości G. i I. wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanej. Ponieważ umowa dzierżawy uregulowana została w art. 693 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego jako umowa cywilnoprawna.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zasadę niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego bez konieczności oczekiwania na efekty wykorzystania towaru lub usługi na potrzeby działalności opodatkowanej.

Także według art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony dokonuje się w rozliczeniach za okres w którym otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, ewentualnie w drodze korekty deklaracji za okres, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku (jednak nie później niż w ciągu 5 lat od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia).

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »