Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

01.09.2017

Podatek VAT w gminach - Gmina nie zawsze działa w charakterze podatnika VAT

Z uzasadnienia: Gmina realizując przedmiotowe zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, gdyż jak wskazała w treści wniosku, przebudowa drogi nie będzie służyła działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT.

(...)

Stan faktyczny

Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uzyskała dofinansowanie dla projektu pn. „…” i podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr … w dniu 26 lipca 2016 r. w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy do zadań własnych gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 12 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Gmina podpisała w dniu 17 marca 2017 roku umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 28 lutego 2018 r.

Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14).

Szczegółowy zakres robót: przebudowa ulicy S… na długości 961 m.

Zakres robót obejmować będzie poszerzenie do 5,0 m włączenia do drogi powiatowej na długości ok. 25 m oraz odtworzenie na pozostałym odcinku jezdni szerokości 3,5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z nową konstrukcją podbudowy, odwodnieniem, wjazdami, robotami i usługami towarzyszącymi.

Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez przebudowę ulicy S. na długości 961 m. W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim. Wytworzona w ramach inwestycji infrastruktura zostanie własnością Gminy. Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę.

W uzupełnieniu wniosku podano, że:

Wykonanie prac związanych z realizacją projektu należy do zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zadanie to gmina, co do zasady, wykonuje w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi przyznanych jej z mocy prawa. Przebudowa drogi nie będzie służyła działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina będzie wykorzystywała drogę jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż będzie ona drogą publiczną ogólnodostępną dla każdego.

Pytanie

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dot. realizacji ww. projektu?

Opinia i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu dot. realizacji projektu pn. „…”.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wykonanie prac związanych z realizacją projektu należy do zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zadanie to gmina, co do zasady, wykonuje w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »