Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.03.2016

Podatek VAT od próbek produktów dla klientów

Pytanie podatnika: Czy przekazanie klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierającego kilka sztuk tego samego towaru lub mix produktów zawierający kilka sztuk różnych towarów (bułki, donuty) jako przekazanie próbki, która pozwoli na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, a także ma na celu promocję tego towaru, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarów i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, czyli na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom próbki w postaci kartonu zawierającego kilka, kilkanaście sztuk tego samego towaru,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom próbki w postaci kartonu zawierającego mix produktów zawierający kilka, kilkanaście sztuk różnych towarów,

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom próbki w postaci kartonu zawierającego kilka, kilkanaście sztuk tego samego towaru,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom próbki w postaci kartonu zawierającego mix produktów zawierający kilka, kilkanaście sztuk różnych towarów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytań oraz przedstawienia wyczerpująco własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

… Polska sp. z o. o. jest polskim rezydentem podatkowym, czynnym podatnikiem VAT. Jest to spółka z sektora spożywczego, zajmująca się produkcją i sprzedażą mrożonych produktów spożywczych wysokiej jakości.

Działalność Spółki obejmuje produkcję i dystrybucję dwóch podstawowych grup produktów: margaryn i tłuszczy oraz różnorodnych wyrobów piekarniczych, takich jak pieczywo (chleby, bagietki, kajzerki, bułki z serem), wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski (rogaliki francuskie, ciastka z nadzieniami, strudel z porem i szynką, etc.) oraz ciasta (np. sernik, torty, biszkopty, tarty). Jednostką sprzedaży w działalności Wnioskodawcy jest karton produktów.

Wnioskodawca chciałby wdrożyć strategię marketingową, która polegałaby na wysyłaniu do klientów próbek towarów. Nie byłoby to związane z konkretną transakcją zakupową. Możliwość przetestowania przez nabywców produktów miałaby na celu promowanie marki oraz zapewnienie wzrostu sprzedaży. Próbki miałyby postać kartonu produktów, zawierającego te same towary, lub kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów właściwych.

W skład kartonu zawierającego te same towary wchodziłoby kilka (5-20) mrożonych produktów piekarniczych tego samego rodzaju, natomiast w skład kartonu zawierającego mix towarów kilka (5-20) mrożonych produktów piekarniczych różnego rodzaju.

W skład przekazywanych nieodpłatnie próbek wchodziłyby poszczególne produkty: pieczywo (chleby, bagietki, kajzerki), wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski (np. rogaliki francuskie, ciastka z nadzieniami, strudel z porem i szynką) oraz ciasta (np. sernik, torty, biszkopty, tarty).

Wnioskodawca zamierza więc wprowadzić planowaną strategię marketingową celem zwiększenia sprzedaży mrożonych produktów piekarniczych na rynku.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odnośnie przekazania klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierającego kilka sztuk tego samego towaru Wnioskodawca wskazał:

Zdaniem Wnioskodawcy przekazywane towary stanowią próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast pytanie to jest główną przyczyną złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przekazanie towarów objętych pytaniem następuje wyłącznie w celach promocyjnych.

Towary przekazywane nie mają wartości użytkowej - konsumpcyjnej z punktu widzenia Wnioskodawcy. Jednakże należy podkreślić, iż na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, za próbkę uznaje się niewielką ilość towaru pozwalającą na ocenę cech produktu końcowego, jeżeli intencją przekazującego jest promocja produktu - nawet jeżeli przy okazji tej promocji zaspokojone zostaną także „konsumpcyjne potrzeby” odbiorcy próbki.

Przekazanie kontrahentom towarów objętych pytaniem następuje wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

W zamian za przekazane towary Klienci nie są obowiązani do wykonania określonych czynności na rzecz Wnioskodawcy. Przekazanie towaru nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, tj. zajmuje się produkcją i sprzedażą mrożonych produktów spożywczych wysokiej jakości. Natomiast należy podkreślić, iż zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie ww. towarów stanowi przekazanie próbek towarów, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarów i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa.

Odnośnie przekazania klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierającego mix produktów zawierający kilka sztuk różnych towarów Wnioskodawca wskazał: Zdaniem Wnioskodawcy przekazywane towary stanowią próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast pytanie to jest główną przyczyną złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przekazanie towarów objętych pytaniem następuje wyłącznie w celach promocyjnych. Towary przekazywane nie mają wartości użytkowej - konsumpcyjnej z punktu widzenia Wnioskodawcy. Jednakże należy podkreślić, iż na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, za próbkę uznaje się niewielką ilość towaru pozwalającą na ocenę cech produktu końcowego, jeżeli intencją przekazującego jest promocja produktu - nawet jeżeli przy okazji tej promocji zaspokojone zostaną także „konsumpcyjne potrzeby” odbiorcy próbki. Przekazanie kontrahentom towarów objętych pytaniem następuje wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. W zamian za przekazane towary Klienci nie są zobowiązani do wykonania określonych czynności na rzecz Wnioskodawcy.

Przekazanie towaru nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, tj. zajmuje się produkcją i sprzedażą mrożonych produktów spożywczych wysokiej jakości. Natomiast należy podkreślić, iż zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie ww. towarów stanowi przekazanie próbek towarów, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarów i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT tj. jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przekazanie klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierającego kilka sztuk tego samego towaru (bułki, donuty) jako przekazanie próbki, która pozwoli na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, a także ma na celu promocję tego towaru, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarów i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT), tj. jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, czyli na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT?
 2. Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przekazanie klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierającego mix produktów zawierający kilka sztuk różnych towarów (bułki, donuty), jako przekazanie próbki, która pozwoli na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, a także ma na celu promocję tego towaru, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarów i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, czyli na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), przekazanie potencjalnym klientom:

 1. kartonu zawierającego kilka, kilkanaście sztuk tego samego towaru,
 2. kartonu zawierającego mix produktów, zawierającego kilka, kilkanaście sztuk różnych towarów (np. pieczywo, wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski czy ciasta)

jest przekazaniem próbki towaru, która pozwoli na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, a także ma na celu promocję tego towaru, a więc wypełnia znamiona art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarów i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, czyli na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowią dostawy towarów w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...). Sprzedaż to, zgodnie ze wskazaną ustawą; odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z ustępem 2, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Jednakże ustęp ten nie ma zastosowania do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, za próbkę uznaje się „egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »