Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

17.06.2021

Podatek u źródła: Szykują się zmiany

W Ministerstwie Finansów finalizowane są prace związane z przygotowaniem kompleksowego rozwiązania w postaci nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt przepisów stanowi element zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Zmiany polegają m.in. na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund). Jednocześnie mają na celu rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła).

Interpelacja nr 24182 do ministra finansów w sprawie podatku u źródła

Szanowny Panie Ministrze!

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. do polskiego systemu prawnego zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące podatku u źródła, obejmujące m.in. wymóg weryfikacji kontrahentów pod kątem tego, czy są rzeczywistymi właścicielami otrzymywanych płatności oraz czy prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą. Wprowadzono także mechanizm pay and refund dla płatności powyżej 2 mln zł.

We wrześniu 2020 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało szereg zmian do przepisów o podatku u źródła, niemniej do dnia dzisiejszego nie zostały one opublikowane i zgodnie z moją wiedzą, nie odbywają się konsultacje w tym zakresie. Polscy przedsiębiorcy współpracujący z zagranicznymi kontrahentami - zarówno usługodawcami, inwestorami, jak i innymi podmiotami udzielającymi finansowanie podkreślają, że niejasna perspektywa zmiany zasad rozliczania podatku u źródła, których szczegółowy kształt nadal nie jest znany, działa na nich odstraszająco. W tej chwili nie jest dla nich jasne, czy i jak przeprowadzać powinni weryfikację kontrahentów, skoro przepisy zawierają wiele niejasności, a zapowiedziane zostały zmiany w części ograniczające ten obowiązek.

Zagraniczni kontrahenci nie są skłonni do ponoszenia ciężaru podatku, skoro nie mają takiego obowiązku współpracując i inwestując w podmioty z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, stąd przepisy w zakresie pay and refund skutkować będą co do zasady tymczasowym poniesieniem przez polskich podatników ciężaru podatku. W obecnych, trudnych dla przedsiębiorców czasach, gdzie powszechnie występują kłopoty z płynnością finansową, ponoszenie dodatkowego wydatku o istotnej wartości (19 lub 20% płatności), nawet przejściowo, może skutkować istotnymi problemami finansowymi, a w skrajanych wypadkach niewypłacalnością i upadłością.

Widoczne jest także zjawisko podnoszenia cen w stosunku do polskich klientów, tak aby podwyżka zrekompensowała zagranicznemu podatnikowi kwotę pobranego w Polsce podatku, co stawia polskie przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji niż inne podmioty z regionu Europy środkowo-wschodniej.

Niejasności obecne w przepisach oraz stawiane przedsiębiorcom wymagania w zakresie weryfikacji (których realizacja w warunkach obrotu gospodarczego jest bardzo trudna, a często wręcz nierealna) powodują obawy, że ciężar podatku zostanie poniesiony przez płatników nie tylko przejściowo, ale i ostatecznie.

Ponadto na polskich przedsiębiorców nakłada się dodatkowe obowiązki administracyjne, gdyż ponosząc ciężar podatku, to oni, a nie zagraniczni kontrahenci, będą musieli podjąć kroki w celu uzyskania zwrotu wpłacanego podatku. Wiązać się to będzie także z realnymi kosztami - opłat, wynagrodzenia doradcy podatkowego itd., a także zaangażowaniem wewnętrznych zasobów ludzkich do zbierania wymaganej dokumentacji.

Powyższe utrudnia polskim przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, a także ogranicza dostęp do zagranicznego kapitału oraz usług świadczonych przez zagranicznych usługodawców. Stawia to ich w gorszej sytuacji niż konkurentów z innych państw regionu.

Pierwotnie przepisy dotyczące pay and refund miały wejść w życie już 1 stycznia 2019 r., co było jednak wielokrotnie odraczane i zgodnie z obecnym stanem prawnym, powinny one wejść w życie 1 lipca 2021 r. Wielokrotne odraczanie wejścia w życie omawianych przepisów nie świadczy dobrze o stabilności polskich przepisów podatkowych, co niewąt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »