Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.12.2020

Podatek od zysków kapitałowych od obligacji skarbowych

W maju 2020 roku Ministerstwo Finansów znacząco obniżyło oprocentowanie nowych emisji detalicznych obligacji skarbowych, zmniejszając ich atrakcyjność. Przy średniej rocznej stopie inflacji na poziomie 5% wartość dzisiejszego 1000 zł powinna wzrosnąć do 1628,89 zł, aby za dzisiejsze 1000 zł można było dokonać zakupu dóbr i usług po 10 latach w takim samym wymiarze co dziś. Tymczasem wartość inwestycji w obligacje EDO0930 wyniesie 1718,20 zł brutto, czyli 1581,74 zł netto. Pomimo nominalnego zysku na poziomie 58,17%, po uwzględnieniu inflacji, osoba inwestująca w obligacje będzie stratna.

Interpelacja nr 14321 do ministra finansów w sprawie podatku od zysków kapitałowych przy obligacjach skarbowych

Szanowny Panie Ministrze,

w maju 2020 roku Ministerstwo Finansów znacząco obniżyło oprocentowanie nowych emisji detalicznych obligacji skarbowych, zmniejszając ich atrakcyjność. W opisie obligacji 10-letnich na stronie: obligacjeskarbowe.pl zamieszczony jest opis głoszący, iż „oprocentowanie obligacji (dziesięcioletnich EDO0930 - przyp.) jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej (gwarantującej zysk powyżej inflacji)”.

Informacja o gwarancji zysku powyżej inflacji może jednak wprowadzać w błąd. Owszem, przy stosunkowo niskich poziomach inflacji informacja ta będzie prawdziwa, lecz gdy 10-letnia średnia roczna stopa inflacji przekroczy ok. 3,60% - to po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych zyski będą niższe od inflacji.

Przy średniej rocznej stopie inflacji na poziomie 5% wartość dzisiejszego 1000 zł powinna wzrosnąć do 1628,89 zł, aby za dzisiejsze 1000 zł można było dokonać zakupu dóbr i usług po 10 latach w takim samym wymiarze co dziś. Tymczasem wartość inwestycji w obligacje EDO0930 wyniesie 1718,20 zł brutto, czyli 1581,74 zł netto. Pomimo nominalnego zysku na poziomie 58,17%, po uwzględnieniu inflacji, osoba inwestująca w obligacje będzie stratna.

W związku z powyższym wnoszę następujące pytania:

 1. Czy Rada Ministrów lub/i ministerstwo planują podniesienie marży odsetkowej w zakresie jakichkolwiek produktów dostępnych na stronie: obligacjeskarbowe.pl?
 2. Czy Rada Ministrów lub/i ministerstwo planują wprowadzenie kwoty zwolnionej od opodatkowania w zakresie podatku od zysków kapitałowych?
 3. Czy ministerstwo planuje jakiekolwiek działania zmierzające do urealnienia podatku od zysków kapitałowych, tj. pobierania go od zysków realnych, a nie nominalnych?
 4. Czy, jeśli odpowiedź na pyt. 3 będzie przecząca, planowana jest zmiana nazwy podatku od zysków kapitałowych na „podatek od nominalnych zysków kapitałowych”? Obecna nazwa podatku wprowadza w błąd - możliwa jest sytuacja, w której podatnik ponosi realną stratę i uzyskuje nominalny zysk, od wartości którego musi odprowadzić podatek (od zysków kapitałowych).
 5. Czy planuje się zmianę opisów produktów na stronie: obligacjeskarbowe.pl w taki sposób, by nie wprowadzały w błąd?
 6. Czy podmioty odpowiedzialne za przygotowywanie opisów produktów na stronie: obligacjeskarbowe.pl są przeszkolone w zakresie przepisów prawa o uczciwej konkurencji i prawach konsumenta?
 7. Czy ministerstwo dysponuje analizami, opracowaniami, raportami lub innymi dokumentami w zakresie oszacowania potencjalnych kosztów związanych z konsekwencjami (np. koniecznością wypłaty odszkodowań) w zakresie odpowiedzialności za złamanie prawem przewidzianym zakazów zatajania ryzyka związanego z korzystaniem z towaru [w odniesieniu do zamieszczonej na stronie: obligacjeskarbowe.pl informacji, że „oprocentowanie obligacji (dziesięcioletnich EDO0930 - przyp.) jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej (gwarantującej zysk powyżej inflacji)”]?
 8. Czy w ministerstwie istnieją jednostki (zespoły) zapobiegające podejmowaniu przez ministerstwo czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie oznaczania produktu w sposób, który może wprowadzać w błąd co do istotnych cech dotyczących samego, które wpływają na decyzję o zakupie?

Posłanka Katarzyna Kotula

11 listopada 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14321 w sprawie podatku od zysków kapitałowych przy obligacjach skarbowych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 14321 Pani Poseł Katarzyny Kotuli z 18 listopada br. w sprawie podatku od zysków kapitałowych przy obligacjach skarbowych, przesyłam poniższe wyjaśnienia.

Odnośnie do pytania nr 1.

Czy Rada Ministrów lub/i Ministerstwo planują podniesienie marży odsetkowej w zakresie jakichkolwiek produktów dostępnych na stronie obligacjeskarbowe.pl?

Polityka emisyjna prowadzona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych stanowi przede wszystkim realizację założeń Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z bieżącej sytuacji rynkowej i budżetowej. Oferta produktów oszczędnościowych jest konstruowana w taki sposób, aby była atrakcyjna dla nabywcy indywidualnego oraz efektywna z punku widzenia zarządzania długiem. Wysokość oprocentowania poszczególnych instrumentów detalicznych ustalana jest w oparciu o rentowność obligacji skarbowych o zbliżonym okresie zapadalności, dostępnych na rynku w segmencie hurtowym. Analizie podlega również m.in. aktualny poziom stóp procentowych na krajowym rynku finansowym. Zasadne jest, aby dochodowość obligacji oszczędnościowych nie przewyższała znacząco dochodowości obligacji hurtowych. Potencjalna zmiana oprocentowania instrumentów detalicznych uzależniona jest od kształtowania się ww. czynników w przyszłości.

Odnośnie do pytania nr 2.

Czy Rada Ministrów lub/i Ministerstwo planują wprowadzenie kwoty zwolnionej od opodatkowania w zakresie podatku od zysków kapitałowych?

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od uzyskanych dochodów (przychodów):

 1. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
 2. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (w tym obligacji),
 3. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 4. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 5. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 6. od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a ustawy PIT
 7. od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »