Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

28.01.2020

Podatek od wartości dodanej w przychodach i kosztach podatkowych

Dla celów podatku dochodowego, celowościowo sformułowania „podatek od wartości dodanej” i polski „podatek od towarów i usług” stanowią synonimy opisujące tę samą daninę. Oznacza to powinność analogicznego stosowania do obydwu pojęć rozwiązań przewidzianych w przepisach ustaw o podatkach dochodowych (ustawa o CIT i ustawa o PIT) z wszelkimi konsekwencjami, w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 1025 do ministra finansów w sprawie podatku od wartości dodanej w przychodach i kosztach podatkowych

Szanowny Panie Ministrze!

Podatnicy podnoszą liczne wątpliwości dotyczące ujmowania w kosztach podatkowych podatku od wartości dodanej naliczanego na podstawie przepisów obowiązujących w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej. Faktem jest, że wspomniany podatek stanowi odpowiednik polskiego podatku od towarów i usług, nie do końca jasne są jednak konsekwencje tego stanu rzeczy.

Uwzględniając powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy potwierdza Pan Minister, że tożsamość podatku od wartości dodanej naliczanego na podstawie przepisów obowiązujących w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej z polskim podatkiem od towarów i usług powoduje, że oba podatki powinny być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktowane analogicznie (dotyczy to szczególnie przepisów art. 12 ust. 4 pkt 9 i art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 14 ust. 1 in fine i art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 2. Czy pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie skutkuje obowiązkiem naliczania podatku u źródła (stosownie do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) bez uwzględniania w podstawie opodatkowania podatku od wartości dodanej naliczanego na podstawie przepisów obowiązujących w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej i stosowne do powyższego uzupełnianie deklaracji IFT-1R oraz IFT-2R bez uwzględnienia wspomnianego podatku?
 3. Czy wartość podatku od wartości dodanej opłaconego na podstawie przepisów obowiązujących w innych niż Polska krajach UE, którego kwota nie podlega odliczeniu, a jedynie zwrotowi w według szczególnej procedury VAT-REFUND nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych?
 4. Czy pozytywna odpowiedź na pytanie trzecie oznacza, że otrzymanie opisanego w nim zwrotu jest neutralne podatkowo?

Poseł Tomasz Rzymkowski

19 grudnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1025 w sprawie podatku od wartości dodanej w przychodach i kosztach podatkowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na Interpelację nr 1025 Pana posła Tomasza Rzymkowskiego „w sprawie podatku od wartości dodanej w przychodach i kosztach podatkowych”, przekazuję uprzejmie następujące wyjaśnienia.

Zagadnienie poruszone w treści interpelacji dotyczy wątpliwości na gruncie tożsamości „podatku od wartości dodanej” obowiązującego w innych niż Rzeczpospolita Polska krajach członkowskich Unii Europejskiej określonego przepisami Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L347 z 11.12.2006, s.1, zwanej dalej „Dyrektywą Rady 2006/112/WE”) - z polskim „podatkiem od towarów i usług” w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o VAT”), a także związanych z tym skutków podatkowych przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych.

Tytułem wstępu należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE ustanawia ona wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT). Zasada ta, w myśl art. 1 ust. 2, polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzający etap obciążenia tym podatkiem. Z orzecznictwa TSUE (przykładowo wyrok w sprawie C-347/95 UCAL, C-109/90 NV Giant czy C-283/06 i C-312/06 KÖGÁZ) wynikają cztery zasadnicze cechy podatku VAT, tj.:

 1. powszechne zastosowanie do czynności, których przedmiotem są towary lub usługi,
 2. ustalenie jego kwoty w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi,
 3. pobór podatku na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji, w tym na etapie sprzedaży detalicznej, niezależnie od ilości wcześniejszych transakcji, oraz
 4. odliczenie od VAT należnego kwot zapłaconych na poprzednich etapach procesu produkcji i dystrybucji, co oznacza, że podatek na danym etapie stosuje się wyłącznie do wartości dodanej na tym etapie oraz że końcowe obciążenie podatkowe ponosi konsument.

Podatki o ww. charakterze nakładane przez poszczególne państwa członkowskie, do których stosuje się postanowienia dyrektywy VAT, podlegają zatem harmonizacji w ramach wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co oznacza, że opodatkowanie wskazanym poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »