Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.05.2012

Podatek od strychu

Z uzasadnienia: Użyty przez ustawodawcę zwrot "użytkowe" tylko w stosunku do poddasza nie jest wynikiem przeoczenia lecz racjonalnego działania ustawodawcy, który w odróżnieniu od pozostałych kondygnacji budynku, tą jego część objął opodatkowaniem pod warunkiem spełnienia kryterium użytkowości. Przez pomieszczenie użytkowe rozumie się natomiast pomieszczenie spełniające funkcje zgodne z przeznaczeniem budynku i nie będące pomieszczeniem gospodarczym lub technicznym. Zatem, gdy strych nie nadaje się do korzystania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem to nie stanowi on poddasza użytkowego w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie WSA Tomasz Smoleń /spr./ SO del. Jarosław Szaro Protokolant ref. st. Eliza Kaplita po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2012 r. spraw ze skarg Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w R. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2011 r. nrnr [...], [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 i 2008 rok:

1) uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...], [...],
2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w R. kwotę 560 zł.(słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego,
4) zarządza na rzecz skarżącego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w R. zwrot kwoty 800 zł. (słownie: osiemset złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

UZASADNIENIE

Zaskarżonymi decyzjami Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. uchyliło decyzje Prezydenta Miasta P. z dnia [...] sierpnia 2011 r., Nr [...] i Nr [...] określającą Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w R. zobowiązanie podatkowe za lata 2007 i 2008.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 5, art. 2 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami).

Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych wynika, że organ I instancji ustalił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2008 w łącznej kwocie 2.538 zł w tym podatek za grunt o powierzchni 1261 m ² w kwocie 378,30 zł za budynki o powierzchni 373,63 m², w tym "strych" w kwocie 2.159,58 zł.

Z powyższym nie zgodził się Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w R. podnosząc, że objęty podatkiem "strych" ma charakter nieużytkowy i w związku z tym nie powinien podlegać opodatkowaniu. Gdyby ustawodawca chciał objąć podatkiem od nieruchomości poddasze, niezależnie od tego czy jest ono użytkowe czy też nie, to, zdaniem podatnika, pominąłby w art. 1 a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przymiotnik "użytkowe".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. uchyliło decyzje Prezydenta Miasta w P. ale nie z przyczyn podnoszonych w odwołaniu. Powodem kasatoryjnego rozstrzygnięcia organu odwoławczego było wskazanie, że protokół z pomiaru powierzchni budynku zawierał wady w postaci braku danych dotyczących powierzchni strychu jak i sposobu jego pomiaru, a ponadto nie był podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w czynnościach. Na poparcie swojego stanowiska organ przytoczył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2000 r., sygn. akt III SA 365/99, w którym Sąd stwierdził, że protokół utrwalający przebieg oględzin jest dowodem w postępowaniu tylko wówczas, gdy jest zgodny z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej), a więc gdy został sporządzony w sposób określony w przepisach rozdziału 9 działu IV Ordynacji podatkowej.

Niezadowolony z takiego rozstrzygnięcia Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w R. złożył do tutejszego Sądu identycznie brzmiące skargi domagając się uchylenia zaskarżonych decyzji oraz decyzji je poprzedzających a także zasądzenia kosztów postępowania.

W skargach zakwestionował przyjętą pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »