Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.02.2017

Podatek od spadków i darowizn. Pół roku na zgłoszenie spadku

Tezy: Art. 4a ust. 2 u.p.s.d. nie ma zastosowania do przypadku, w którym nabywca własności rzeczy i praw majątkowych przez swe zaniedbania uchybił terminowi 6 miesięcy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., liczonym od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Andrzej Jagiełło, WSA del. Bogusław Woźniak, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 1 września 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Z. K.-A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2090/13 w sprawie ze skargi Z. K.-A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Z. K.-A. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2014 r., III SA/Wa 2090/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. K.-A. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r., I Ns 631/11, spadek po zmarłej w dniu 13 maja 2011 r. H. K. na podstawie testamentu notarialnego nabył jej syn – skarżący w całości. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 13 kwietnia 2012 r. W tej dacie powstał obowiązek podatkowy.
W dniu 24 grudnia 2012 r. do urzędu skarbowego wpłynęło zeznanie podatkowe skarżącego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych złożone na formularzu SD-3.
Z uwagi na niespełnienie przez skarżącego warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm. – dalej: u.p.s.d.) odliczając od podstawy opodatkowania kwotę wolną w I grupie podatkowej organ ustalił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.315 zł.

3. W odwołaniu skarżący podniósł, że o fakcie nabycia spadku dowiedział się dopiero w dniu 20 listopada 2012 r. w momencie otrzymania od Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2012 r.

4. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z dnia 27 czerwca 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Zaznaczył, że obowiązek podatkowy powstał w dniu 13 kwietnia 2012 r. Aby miało zastosowanie całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 powinno być złożone do organu podatkowego pierwszej instancji najpóźniej w dniu 13 października 2012 r. Tymczasem zeznanie podatkowe skarżący złożył dopiero w dniu 24 grudnia 2012 r. – zatem 2 miesiące po upływie wskazanego ustawą terminu.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieprawidłowego poinformowania przez sąd o wydanym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, organ II instancji podkreślił, że nie może to stanowić przesłanki do zastosowania zwolnienia podatkowego, albowiem rzeczą samych podatników jest dochowanie należytej staranności w celu uzyskania korzyści podatkowej.

5. W skardze na powyższą decyzję skarżący powtórzył swoją argumentację zawartą w odwołaniu i wskazał na naruszenie art. 4a ust 2 i 3 u.p.s.d. Wyjaśnił, że opóźnienie w złożeniu zgłoszenia o nabyciu praw do spadku po zmarłej matce było spowodowane tym, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało wydane na rozprawie w dniu 22 marca 2012 r., na którą skarżący nie został wezwany.
O fakcie tym dowiedział się dopiero w dniu 20 listopada 2012 r. – w momencie otrzymania od Prezesa Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2012 r.
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.
Na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie skarżący wyjaśnił, że na pierwszej rozprawie sąd poinformował go o konieczności wyznaczenia kolejnej rozpraw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »