Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.09.2014

Podatek od nieruchomości od remontowanego środka trwałego

Z uzasadnienia: Trwałość stanu technicznej niezdolności do wykorzystania nie jest ustawowo zdefiniowana, nawet pojęcie "trwałości" nie jest użyte w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy. Tę trwałość organy wywodzą ze sformułowania "nie jest i nie może być wykorzystywany". Jednak w ocenie Sądu wyciąganie z tego określenia wniosku o trwałości rozumianej jako nieodwracalność tego stanu jest zbyt daleko idące, gdyż w stwierdzeniu tym chodzi raczej o podkreślenie, że nie chodzi tylko o faktyczne niewykorzystywanie nieruchomości z przyczyn w jakiejś mierze subiektywnych, czy też o ograniczenie możliwości wykorzystywania, ale o zasadniczą, obiektywną i całkowitą niemożność wykorzystywania do działalności, do jakiej zasadniczo obiekt może być przeznaczony.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Fularski, Sędziowie Sędzia WSA Cezary Kosterna /sprawozdawca/, Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak, Protokolant Specjalista Ilona Obara, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2014 r. sprawy ze skargi J. S. i K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 2014 rok:

1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...];
2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] solidarnie na rzecz skarżących J.S. i K. S. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi J. S. i K. S. (dalej: "skarżący") jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z [...] maja 2014 r. znak [...] (dalej: "SKO" lub "organ odwoławczy"), utrzymująca w mocy po rozpoznaniu odwołania decyzję Burmistrza I. z [...] lutego 2014 r. ustalająca skarżącym podatek od nieruchomości za 2014 r. w kwocie [...] zł.

Przedmiotem opodatkowania była nieruchomość położona w K. zabudowana budynkami o powierzchni [...] m2. Skarżący złożyli oświadczenie, że przedmiot opodatkowania, to jest budynki, budowle i grunty znajdujące się na działce w K. nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, to jest z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu. Dołączyli też zgłoszenie robót budowlanych polegających miedzy innymi na częściowej wymianie zużytych łat drewnianych poszycia dachowego wraz z naprawą i częściową wymianą istniejącego pokrycia dachowego z blachy, wykonaniu nowej wylewki betonowej w pomieszczeniach hali produkcyjnych. Decyzją z [...] lutego 2014 r. ustalono podatek od nieruchomości: dla gruntów według stawki za grunty związane z działalnością gospodarcza, a dla budynków według stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Skarżący wnieśli odwołanie od tej decyzji. W odwołaniu podnieśli, że budynki i budowle znajdujące się na działce w K. nie mogą i nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, w związku z czym przenieśli prowadzenie działalności do innej miejscowości. Podali, że budynki i budowle w K. wymagają remontu, co potwierdza opinia rzeczoznawcy budowlanego i zgłoszenie robót budowlanych. Zatem w ich ocenie w świetle przepisów art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm., dalej: "u.p.o.l" stawek opodatkowania za grunty i budynki związane z działalnością gospodarczą nie stosuje się, jeśli przedmiot opodatkowanie nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R., nie przeprowadzając dodatkowego postępowania dowodowego, utrzymało w mocy decyzję Burmistrza I. SKO wskazało, że wymiaru podatku dokonano w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków oraz złożoną informację w sprawie podatku od nieruchomości.

SKO powołało się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2007 r. sygn. akt II FSK 773/06, w którym stwierdzono, że "względy techniczne", o jakich mowa w przepisach u.p.o.l. to takie, które mają związek ze stanem technicznym budynku powodując, że przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia konkretnej działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę, a do tego rodzaju przyczyn nie mogą zostać zaliczone przyczyny technologiczne, ekonomiczne, czy finansowe. W ocenie SKO stan taki powinien być trwały, a przeszkody krótkotrwałe, takie jak konieczność przeprowadzenia remontu i zamiar jego przeprowadzenia przesądzają o tym, że niemożność użytkowania nie ma charakteru trwałego, lecz przemijający.

Nie godząc się z powyższą decyzją skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę. W skardze tej zarzucili naruszenie przepisu art. 1 a ust. 1pkt 3 u.p.o.l. poprzez błędną wykładnie i uznanie, że nie zachodzą podstawy do zastosowania stawki podatku właściwej dla budynków pozostałych, którą stosuje się w razie niemożności wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Zarzucili też naruszenia przepisów postępowania, to jest: art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 191, art. 197 i art. 210 § 4 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »