Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2013

Podatek od nieruchomości od piwnicy

Z uzasadnienia: Skoro piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu mieszkalnego, nie będzie stanowiła odrębnego, od samodzielnego lokalu mieszkalnego, przedmiotu opodatkowania. Podlega zatem opodatkowaniu tak jak lokal mieszkalny, a więc najniższą stawką podatkową przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dla budynków mieszkalnych lub ich części, albowiem zaspokajają one podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska Sędzia WSA Marta Wojciechowska Protokolant st. inspektor sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi W. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta O. decyzją z dnia 6 czerwca 2012 r. nr [...], ustalił W.Ł. wysokość podatku od nieruchomości na 2010 r. w kwocie 32 zł.

W decyzji opodatkowano grunty pozostałe o powierzchni 36,12 m2 stawką 0,22 zł, (podatek 7,95 zł) oraz budynki mieszkalne o powierzchni 44,59 m2 stawką 0,53 zł, (podatek 23,63 zł).

Od powyższej decyzji, z zachowaniem ustawowego terminu, W. Ł. wniósł odwołanie. Podatnik podniósł, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 42,29 m2, a nie o powierzchni 44,59 m2. Do mieszkania przynależy piwnica - 2,31 m2. Piwnica, zdaniem podatnika, nie jest lokalem mieszkalnym, a zatem nie powinna podlegać opodatkowaniu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia 23 listopada 2012 r. [...], utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy powołując art. 2 ust. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) [dalej: u.p.o.I.], wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty oraz budynki. Podstawę opodatkowania stanowi dla gruntów - powierzchnia, natomiast dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa. Na podstawie art. 5 ust 1 u.p.o.I. rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W świetle art. 3 ust 1. u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach.

Podatnik jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,28 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 2,31 m2. Pomieszczenie przynależne jest to pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu. Zgodnie z art. 2 ust 4 przywołanej ustawy do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi". W świetle powyższego, zdaniem organu II instancji, do opodatkowania organ podatkowy zobowiązany jest do przyjęcia powierzchni całego lokalu wraz pomieszczeniami przynależnymi. Podatnik jest współużytkownikiem wieczystym działek nr [...] oraz [...] o łącznej powierzchni 7268 m². Udział we współużytkowaniu wynosi 497/100000, zatem powierzchnia gruntu, odpowiadająca udziałowi wynosi 36,12 m 2.

Organ odwoławczy stwierdził, że organ I instancji prawidłowo dokonał oceny materiału dowodowego i ustalenia W.Ł. podatku od nieruchomości na 2010 r. Zgodnie z prawem opodatkowano budynki mieszkalne o powierzchni 44,39 m2 stawką 0,53 zł, podatek 23,63zł (w zaokrągleniu 24 zł) oraz grunty pozostałe o powierzchni 36,12 m2 stawką 0,22 zł, podatek 7,95 zł (w zaokrągleniu 8 zł). Łączna kwota podatku wyniosła 32 zł.

Odnosząc się do zarzutu podatnika dotyczącego okoliczności posiadania piwnicy, która jego zdaniem nie stanowi lokalu mieszkalnego, organ odwoławczy podniósł, że w świetle przywołanych przepisów ustawy o własności lokali twierdzenie to nie jest zgodne z przywołanym stanem faktycznym i prawnym. Tym samym nie może ono być podstawą do rozstrzygnięcia w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Na przedmiotową decyzję W.Ł. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

W skardze skarżący zakwestionował, jak w odwołaniu, opodatkowanie piwnicy, przy zastosowaniu stawki podatku jak dla budynku mieszkalnego, mimo że pomieszczenie to nie jest budynkiem mieszkalnym. Ponadto zarzucił, iż opodatkowanie pomieszczeń mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym narusza art. 2 ust. 4 u.p.o.l i art. 3 ust. 1 u.p.o.l. W ocenie skarżącego są to nieruchomości o różnych sposobach użytkowania, a wszystkie powołane przez organ przepisy wyraźnie rozgraniczają pomieszczenia mieszkalne od przynależnych. Zarzucił także, iż w uchwale Rady Gminy brak jest określenia stawek dla opodatkowania pomieszczeń przynależnych, zatem opodatkowanie piwnicy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »