Podatek od nieruchomości od obiektów kontenerowych

W artykule zostanie omówiona problematyka opodatkowania podatkiem odnieruchomości obiektów kontenerowych. Kwestią zasadniczą pozostaje rozstrzygnięcie, czy przedmiotowe obiekty wogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem odnieruchomości, ajeżeli tak, to dojakiej kategorii obiektów należy je zaliczyć.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. takie obiekty budowlane, jak: budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak już była mowa na wstępie, zasadniczym zagadnieniem pozostaje, czy obiekty kontenerowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Aby móc rozstrzygnąć tę kwestię, należy sięgnąć do zapisów ustawy Prawo budowlane.

Kontenery w Prawie budowlanym

Obiekty kontenerowe zostały wymienione w art. 3 pkt. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), który stanowi, że: ilekroć w ustawie jest mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Z powyższego wynika, że ustawodawca zalicza obiekty kontenerowe do tymczasowych obiektów budowlanych. W literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie sądowoadministracyjnym panuje rozbieżność co do tego, czy tymczasowe obiekty budowlane są w ogóle opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Kontener jako tymczasowy obiekt budowlany

W wyroku z 6 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VIII SA/Wa 613/07), stwierdził, że:

(...) w ocenie Sądu w zakresie przedstawionego wyżej pojęcia „obiekt budowlany mieści się również tymczasowy obiekt budowlany. Tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży uliczne i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (art. 3 pkt 5 u.p.b.).

W piśmiennictwie podkreśla się, że tymczasowym obiektem budowlanym może być także budynek (por. W. Białończak, Z. Cieślik: Komentarz do art. 3 ustawy Prawo budowlane, Lex/el 2005).

Tymczasowość obiektu budowlanego nie ma jedn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »