Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

03.07.2018

Podatek od nieruchomości: Kwalifikacja obiektu budowlanego po wyroku TK

Obiekty budowlane, które spełniają kryteria bycia budynkiem, wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy zawsze traktować jak budynki, a nie jak budowle. Przeciwna interpretacja organów podatkowych, potwierdzana przez sądownictwo administracyjne, była dokonywana w sprzeczności do literalnego brzmienia przepisów. Obecnie MF nie prowadzi prac legislacyjnych mających na celu zwiększenie zakresu opodatkowania, poprzez zmianę klasyfikacji, dla celów podatku od nieruchomości, niektórych obiektów budowlanych, które spełniają kryteria bycia budynkiem i traktowanie ich jak budowli - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 22571 do ministra finansów w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Do mojego biura poselskiego wpłynęło stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w załączniku), w którym konwent wnosi o bardzo pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie stanu prawnego związanego z kwalifikowaniem obiektów budowlanych na potrzeby podatku od nieruchomości.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku (sygnatura akt SK 48/15), który uznał za niezgodne z konstytucją stanowisko, że obiekt spełniający definicję budynku może być budowlą w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.), spowoduje w wielu gminach województwa kujawsko-pomorskiego, a także w całym kraju poważne problemy wynikające ze znacznego zmniejszenia dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego skomplikowało i tak trudną sytuację gmin jako organu podatkowego w zakresie wymiaru podatku od niektórych budowli, a w niektórych samorządach stanowią one gros wpływów z podatku od nieruchomości. W dotychczasowej praktyce i wyrokach zarówno WSA, jak i NSA dopuszczano stosowanie wykładni funkcjonalności jako pomocniczej w klasyfikowaniu obiektów, które są trwale związane z gruntem, posiadają przegrody i dach, ale służą do przechowywania materiałów sypkich, płynnych czy jako obudowy. W praktyce dotyczy to takich obiektów jak: stacje transformatorowe, stacje redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych, silosy, itp.

Wymienione wyżej silosy tylko z tego powodu, że posiadają fundamenty, pionowe przegrody (ściany) i są zadaszone, zostaną potraktowane jako budynek. Ich specyficzna konstrukcja czyniąca z nich tylko i wyłącznie zbiorniki nie będzie mogła być wzięta pod uwagę przy kwalifikowaniu tych obiektów jako budynki, a wynikająca z tego tytułu różnica w opodatkowaniu jest bardzo duża (np. w stosunku do jednego silosu na cukier ponad 500%). Innym przykładem, gdzie niejasne przepisy podatkowe działają na niekorzyść samorządów, jest kwestia opodatkowania elektrowni wiatrowych i to nie tylko co do zakresu ich opodatkowania (czy tylko elementy budowlane, czy całość), ale i ich wartości szczególnie przy opodatkowaniu spółek komandytowych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Pani Minister zna stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego?
  2. Czy Pani Minister planuje podjęcie działań likwidujących ww. wątpliwości i niejasności w zakresie prawa podatkowego?

Poseł Paweł Skutecki

24 maja 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22571 w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Odpowiadając na interpelację nr 22571 z dnia 07 czerwca 2018 r. Pana Pawła Skuteckiego Posła na Sejm RP w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, uprzejmie wyjaśniam.

W dniu 15 czerwca 2018 r. do Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko –Pomorskiego wysłano odpowiedź na stanowisko Konwentu w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby podatku od nieruchomości.

Odnosząc się do kwestii poruszonej w Pan interpelacji i stanowisku Konwentu należy wskazać, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku zakresowym z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 48/15 stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść orzeczenia wskazuje, że od momentu ogłoszenia wyroku nie ma już wątpliwości w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych, które spełniają wszystkie elementy definicji budynku. Na potrzeby podatku od nieruchomości nie jest możliwa rekwalifikacja takich obiektów budowlanych, do kategorii budowli przy uwzględnieniu pozaustawowego kryterium funkcjonalnego. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach nie może być zaliczany do budowli i nie może podlegać opodatkowaniu od jego wartości.

Jednocześnie w orzeczeniu zastrzeżono, że stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji podatkowej we wskazanym powyżej zakresie nie skutkuje automatycznie obowiązkiem odmiennego zakwalifikowania - na potrzeby określenia podatku od nieruchomości – obiektów budowlanych, w tym kontenerów telekomunikacyjnych (...), do których odnoszone było przyjęte jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych zapatrywa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »