Podatek od garażu

Z uzasadnienia: Za najważniejsze kryterium decydujące o zakwalifikowaniu danej nieruchomości do kategorii budynków mieszkalnych jest jego faktyczne przeznaczenie. Skoro garaż nie pełni funkcji mieszkaniowej i nie jest wyodrębnioną częścią budynku mieszkaniowego, nie może podlegać opodatkowaniu stawką przewidzianą dla tego rodzaju nieruchomości.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA (del.) Marek Olejnik, Protokolant Marta Wyszkowska, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B.T. i J.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1107/11 w sprawie ze skargi B.T. i J.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 1107/11, oddalił skargę B. T. i J. T. - nazywanych dalej "Skarżącymi", na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 20 stycznia 2011 r. Burmistrz Miasta K. określił Skarżącym wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji Skarżący zakwestionowali zaliczenie należącego do nich budynku gospodarczo-garażowego do kategorii pozostałych budynków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.o.l.". Zdaniem Skarżących, opodatkowanie garaży wolnostojących, będących odrębnym budynkiem inną stawką aniżeli garaży znajdujących się w bryle budynku mieszkalnego jest niezasadne.

Rozpoznawszy odwołanie Skarżących, wskazaną na wstępie decyzją, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W ocenie organu, skoro garaż nie pełnił funkcji mieszkaniowej i nie był wyodrębnioną częścią budynku mieszkaniowego, nie mógł podlegać opodatkowaniu stawką przewidzianą w uchwale Rady Miasta dla tego rodzaju nieruchomości.

W skardze na powyższą decyzję Skarżący podnieśli zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 2 l...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »