Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

30.11.2018

Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy

Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegają kwalifikacji do źródła działalność wykonywana osobiście. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzieło, podlegają regulacjom art. 14 konwencji, odnoszącym się do opodatkowania działalności o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzieło), podlegają opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi działalność w Polsce za pomocą stałej placówki.

Interpelacja nr 20658 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego przez cudzoziemców pracujących w Polsce

Szanowna Pani Minister,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmierza do tego, aby cudzoziemcy pracujący w Polsce płacili składki. Urząd Skarbowy natomiast, kieruje się umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania uznaje, że obcokrajowcy, którzy są zatrudnieni na umowach – zleceniach powinni płacić podatek za granicą.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy informacje te są zgodne z prawdą?

2. Jak ministerstwo odniesie się do tej sytuacji i jakie jest zdanie resortu w tej sprawie?

3. Czy podatek dochodowy nie powinien trafiać do polskiego budżetu?

Z wyrazami szacunku,

Adam Andruszkiewicz, 08-03-2018 r.

Szanowny Panie Marszałku, w związku z interpelacją nr 20658 Pana Posła na Sejm RP Adama Andruszkiewicza w sprawie płacenia podatku dochodowego przez cudzoziemców pracujących w Polsce, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Zakres obowiązku podatkowego cudzoziemców uzyskujących dochody na terytorium Polski reguluje art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), dalej jako „ustawa”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b pkt 2 ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy).

Polska zawarła obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 87 państwami, w tym ze wszystkimi państwami członkowskimi UE i EOG (z wyjątkiem Liechtensteinu). Teksty wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, dostępne są na stronie www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC podatków => Umowy międzynarodowe.

Przykładowo, zasady opodatkowania osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie z tytułu dochodów osiąganych w Polsce regulują postanowienia Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. nr 63, poz. 269, z późn. zm.), dalej jako „konwencja”.

W myśl art. 14 ust. 1 konwencji, dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody mogą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »