Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.04.2015

Podatek od bezpłatnej pomocy prawnej

Interpelacja nr 31925 do ministra finansów w sprawie bezpłatnych porad prawnych

Szanowny Panie Ministrze,

Od 1 stycznia 2015roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podatku dochodowego od uzyskanej porady prawnej nie będą płaciły tylko osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej albo pobierające zasiłek rodzinny, niezależnie od wartości tego świadczenia (art. 21 ust.1 pkt 117a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Osoba, która będzie chciała skorzystać z tego rozwiązania, będzie zobowiązana złożyć świadczeniodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.

Do tej pory praktyka była taka, że przepisy podatkowe dotyczące porad prawnych dla osób niezamożnych, chociaż obowiązywały, nie były praktycznie egzekwowane przez służby podatkowe. Wprowadzona obecnie klarowność i jednoznaczność przepisów jest niewątpliwie wartością, jednak tak sformułowane zapisy mogą spowodować, że bezpłatne porady prawne (ich świadczeniobiorcy, jak i świadczeniodawcy) znajdą się na celowniku organów skarbowych, co w praktyce może rzeczywiście przysporzyć biurokratycznych obowiązków organizacjom (także kancelariom) świadczącym pomoc prawną, jak i ograniczyć do niej dostęp osobom nie pobierającym zasiłków z pomocy społecznej.

Dotychczas tysiące Polaków korzystało z bezpłatnych porad prawnych organizowanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach akcji charytatywnych, pod nazwami m. in. Niebieski Parasol, czy Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich. Wprowadzenie art.21 ust.1 pkt 117a powoduje brak możliwości przeprowadzenia tego typu akcji. Osoby korzystające z pomocy społecznej mają możliwość korzystania też z pomocy prawnej w wielu ośrodkach pomocy społecznej. Jest to jednak nieliczna grupa ludzi ubogich potrzebujących pomocy prawnej.

Należy zauważyć, że z roku na rok przybywa osób niezamożnych, których dochody wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Dla bardzo wielu Polaków możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej jest jedynym sposobem uzyskania pomocy prawnej, gdyż na opłacenie takiej usługi po prostu ich nie stać. Porady prawne udzielane bezpłatnie obłożone są natomiast 23 procentową stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego od wartości każdej takiej porady prawnej prawnicy zobowiązani są odprowadzać 23-procentowy podatek VAT, zaś biorcy porady - podatek od otrzymanej korzyści. Ponadto zawodowy prawnik udzielający porady zobowiązany jest również do wystawienia informacji PIT-8C, przekazania jej do urzędu skarbowego oraz osobie korzystającej z darmowych usług.

Właściwym jest, aby czynności polegające na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych obywatelom będącym w trudnej sytuacji materialnej zostały zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. zostały wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o VAT.

Wprowadzone zmiany w przepisach stoją w oczywistej sprzeczności z ideą udzielania pomocy prawnej pro bono. Są one również niekorzystne i ograniczają dostęp do bezpłatnego poradnictwa wbrew obowiązującym przepisom, takim jak ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czy też dopiero co przyjęta ustawa o ochronie świadka i pokrzywdzonego.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy Pana resort posiada dane, ilu Polaków o niskim statusie materialnym po wprowadzeniu art. 21 ust. 1 pkt 117a pozbawionych zostało dostępu do bezpłatnych porad prawnych?
Jak należy traktować wprowadzony zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do osób podlegających ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czy ustawie o ochronie świadka?
Czy rozważy Pan Minister możliwość wsparcia najbiedniejszej grupy Polaków, którzy nie podlegają pomocy społecznej tak, aby mogli korzystać z bezpłatnej porady prawnej i aby prawnicy chcący bezinteresownie im pomóc byli bardziej przyjaźnie traktowani przez Państwo?

Z poważaniem

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Odpowiedź na interpelację nr 31925 w sprawie bezpłatnych porad prawnych

W związku z interpelacją Nr 31925 złożoną przez Panią Poseł Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską w sprawie wprowadzenia nowych przepisów dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej, uprzejmie informuję.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami (…), są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Świadczenie w postaci bezpłatnej pomocy prawnej, stanowi, dla otrzymujących ją osób fizycznych, przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 11 ust. 1.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców (art. 11 ust. 2a pkt 1 ustawy).

Jeżeli więc udzielanie porad prawnych mieści się w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, to wartość pieniężną bezpłatnej porady prawnej ustala się na podstawie cen stosowanych wobec innych podmiotów.

W przypadku gdy udzielającym porady jest inny podmiot, wartość tego nieodpłatnego świadczenia należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu tego samego rodzaju usług (art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy).

Ustawa w art. 10 ust. 1 rozróżnia źródła przychodów; w pkt 9 wymienia „inne źródła”. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »