Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.06.2015

Podatek należny VAT od WNT jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: Czy możliwe jest zaliczanie podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z deklaracji VAT-8 bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie jego zapłaty? Czy zgodne z przepisami podatkowymi jest nieuwzględnianie tego podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w cenach zakupu towarów zarówno w remanencie początkowym, jak i końcowym w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (data wpływu 4 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe,
  • możliwości ujmowania w spisie z natury towarów handlowych według cen zakupu netto - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-73/15-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 7 kwietnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 13 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wysyłkową sprzedażą detaliczną artykułów odzieżowych na terenie Polski (PKD 47.91.Z). Działalność prowadzi zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a opodatkowana ona jest na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 tejże ustawy. Dokumenty ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów potrąca w roku podatkowym, w którym je poniósł (metoda kasowa).

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo z podatku od towarów i usług, ponieważ wartość sprzedaży nie przekroczyła do tej pory kwoty 150 000 zł. Wnioskodawca towary sprowadza z Wielkiej Brytanii. W maju 2014 r., zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca przekroczył limit 50 000 zł i stał się podatnikiem rozliczającym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jako podatnik unijny otrzymuje faktury od zagranicznych dostawców opodatkowane stawką VAT 0%. Od tej pory Wnioskodawca składa deklaracje VAT-8 i odprowadza podatek należny do urzędu skarbowego w Polsce. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie stanowi dla Niego podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jest podatnikiem podmiotowo zwolnionym z art. 113 ust. 1 tejże ustawy. Dlatego podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w dacie jego zapłaty - (pozostałe wydatki) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Towary zakupione w obcej walucie od zagranicznych kontrahentów Wnioskodawca księguje jako zakup towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w cenie zakupu przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (wystawienia faktury), jak zostało to określone w art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich też cenach Wnioskodawca uwzględnia te towary w spisie z natury sporządzanym na początek i na koniec roku podatkowego, zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie przeliczonych na złote polskie faktur zakupu towarów z Wielkiej Brytanii w danym miesiącu Wnioskodawca ustala podstawę opodatkowania, wylicza podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w wysokości 23% i odprowadza go do Urzędu Skarbowego. Nie dolicza tego podatku do cen zakupu towarów zakupionych za granicą. Nie uwzględnia również tego podatku należnego w spisie z natury towarów sporządzanym na początek i na koniec roku. Jak wspominano wcześniej, podatek ten Wnioskodawca księguje bezpośrednio w koszty w podatkowej księdze przychodowi rozchodów w dniu jego zapłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy możliwe jest zaliczanie podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z deklaracji VAT-8 bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie jego zapłaty?
  2. Czy zgodne z przepisami podatkowymi jest nieuwzględnianie tego podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w cenach zakupu towarów zarówno w remanencie początkowym, jak i końcowym w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 i art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przysługuje Mu obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, gdyż nie jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym, podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, który odprowadza w deklaracji VAT-8 do urzędu skarbowego, nie stanowi dla Niego podatku naliczonego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych może zaliczyć ten nieodliczony podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bezpośrednio w koszty w dacie jego zapłaty.

Ad. 2

Zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia. Cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik zwolniony z poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »