Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.05.2015

Podatek liniowy a współpraca z byłym pracodawcą

Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość rozliczania dochodów z działalności gospodarczej przy zastosowaniu podatku liniowego, jeżeli przedmiot działalności wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się w jakimkolwiek zakresie z czynnościami świadczonymi uprzednio w ramach stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 26 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 marca 2015 r. Znak: IBPBII/1/4511-80/15/BP oraz IBPBI/1/415-1426/14/ŚS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 20 i 26 marca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracę była zatrudniona w spółce z o. o. Rozwiązała ww. stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o. o.) Wnioskodawczyni pełnić będzie funkcję członka (wiceprezesa) zarządu na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywała wynagrodzenie. Jednocześnie planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o. o., których zakres nie będzie tożsamy z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę (będzie zupełnie inny niż dotychczas świadczone usługi z tytułu umowy o pracę).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 17 marca 2015 r., Wnioskodawczyni wskazała ponadto, że:

 1. umowa o pracę wygasła 31 grudnia 2014 r. z uwagi na upływ okresu, na jaki została zawarta,
 2. w dniu 10 lutego 2015 r. rozpoczęła działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD pod symbolami szczegółowo wskazanymi w uzupełnieniu wniosku,
 3. w ramach umowy o pracę, Wnioskodawczyni wykonywała obowiązki redaktora naczelnego czasopisma X., w skład których wchodziły takie czynności jak przygotowywanie numeru pod kątem zawartości merytorycznej, przygotowywanie autorskich tekstów do numeru oraz obowiązki redaktora naczelnego czasopisma wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. w ramach usług świadczonych przez Wnioskodawczynię na rzecz spółki i byłego pracodawcy są czynności polegające na zapewnieniu funkcjonowania spółki, tj. w szczególności świadczenie usług doradczych dotyczących przepływu środków finansowych w spółce, zapewnienie płynności finansowej w spółce, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia w spółce oraz funkcjonowania spółki pod kątem organizacyjnym. Usługi te nie będą w jakimkolwiek zakresie dotyczyły pełnienia funkcji redaktora naczelnego jakiegokolwiek czasopisma. Usługi te Wnioskodawczyni świadczy od dnia 10 lutego 2015 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość rozliczania dochodów z działalności gospodarczej przy zastosowaniu podatku liniowego, jeżeli przedmiot działalności wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się w jakimkolwiek zakresie z czynnościami świadczonymi uprzednio w ramach stosunku pracy?
(pyt. oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy usług w zakresie tożsamym z czynnościami jakie wykonywała w ramach stosunku pracy z byłym pracodawcą. W związku z powyższym ma prawo do zastosowania podatku liniowego dla rozliczania dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »