Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.09.2012

Podatek dochodowy od drobnych zleceń o wartości do 200 zł

Pytanie podatnika: W jakich przypadkach drobne zlecenia o wartości 200 złotych można opodatkować w formie ryczałtu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca jest uczniowskim klubem sportowym i organizuje zawody oraz turnieje sportowe, do udziału w których angażuje sędziów delegowanych przez Związek Piłki Ręcznej. Sędziowie otrzymują od Związku Piłki Ręcznej druk delegacji wraz z wyszczególnioną na nim kwotą należności, stanowiącą zwrot kosztów prowadzenia zawodów sportowych. Wysokość tej należności regulują stosowne przepisy – uchwały ZPR.
Formularze „delegacji” otrzymywane przez sędziów od ZPR zawierają rachunek, który nie uwzględnia odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, iż ww. druk nie spełnia wymogów formalnych, jako jednostka pełniąca rolę płatnika Wnioskodawca podpisuje z sędziami umowy zlecenia na sędziowanie poszczególnych meczów, a oni wypełniają i podpisują stosowne oświadczenia, niezbędne do naliczania, bądź nie, składek na ubezpieczenie społeczne od ww. umów.
Umowy o których mowa stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Rozliczeń wynagrodzeń sędziów Wnioskodawca dokonuje na podstawie art. 41 ust. 1 i 1a ww. ustawy – jeśli wartość wynagrodzenia przekracza kwotę 200 zł. – oraz na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a tej ustawy – jeśli kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł.
Od wszystkich umów naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, a od niektórych również składki na ubezpieczenia społeczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że sędziowie otrzymują od Wnioskodawcy wynagrodzenie wypłacone na podstawie konkretnego zlecenia (delegacji sędziowskiej), obejmującego wykonanie określonych czynności, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Wnioskodawca w prawidłowy sposób nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a tym samym, czy w prawidłowy sposób ustala zaliczkę na podatek dochodowy, pomniejszając ją o składkę na ubezpieczenie zdrowotne...
Zdaniem Wnioskodawcy, w obecnym stanie prawnym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczy, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu działalności wymienionej w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, obowiązane są do poboru zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ww. ustawy oraz pomniejszonej o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b powyższej ustawy.
Tak obliczoną zaliczkę na podatek płatnik zmniejsza następnie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobraną zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.41 ust. 1a ww. ustawy).
Przychody sędziowskie traktowane są przez ustawodawcę jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wynika to wprost z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te dokumentowane są delegacją sędziowską, która oprócz tego, że nazwana jest „delegacją” nie ma z nią nic wspólnego, natomiast posiada wszystkie cechy umowy zlecenia i jako taka stanowi ona dochód z osobiście wykonywanej działalności.
Zdaniem Wnioskodawcy, delegacja sędziowska jest konkretnym zleceniem na wykonanie określonych czynności z ustaloną kwotą należności za to zlecenie. Dlatego też, w przypadku należności nieprzekraczających kwoty 200 zł zastosowanie ma przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w przypadku, gdy kwota należności, wskazana w delegacji – zleceniu, przekracza 200 zł, wówczas zastosowanie ma przepis art. 41 ust. 1 i 1a ww. ustawy.
Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń sędziów, po uprzednim odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczane są w sposób prawi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »