Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

24.09.2012

Podatek dochodowy. Krajowe dochody przedsiębiorców z fotografii stockowej

Zdjęcia na stockach mogą zamieszczać różne osoby, w tym także przedsiębiorcy. Osobiste prawa autorskie do tych fotografii mogą przysługiwać autorom fotografii, czyli m.in. przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, ich pracownikom lub też pracownikom przedsiębiorców - osób prawnych czy też jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Prawa te są niezbywalne. Przedmiotem obrotu mogą zaś być autorskie prawa majątkowe, czyli prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

W przypadku twórców wykonujących zdjęcia w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę, na uwadze należy mieć art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którym, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Istotnym warunkiem, który muszą spełniać podmioty zamierzające osiągać przychody ze zdjęć, które będą zamieszczać na stockach jest to, aby przysługiwały im autorskie prawa majątkowe do danej fotografii. Mają wówczas prawo do przeniesienia ich na podmiot będący właścicielem danego banku zdjęć, a ten z kolei może udzielać licencji na ich wykorzystanie osobom zainteresowanym. Przedsiębiorca będący dostawcą fotografii, do której stock udzielił osobie zainteresowanej licencji, otrzymuje z tego tytułu pewien procent wynagrodzenia. Jest to jego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak zakwalifikować przychody z fotografii stockowej

W przypadku, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie fotografii, honorariów uzyskanych z fotografii stockowej nie może rozliczyć jako przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej: pdof), czyli z praw majątkowych. Ma natomiast obowiązek ujęcia ich do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, celem łącznego rozliczenia z pozostałymi przychodami z tego źródła.

Takich dylematów z rozstrzyganiem, do jakiego źródła przychodów zaliczyć zyski z fotografii stockowej nie mają podatnicy podlegający pod reżim ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: pdop). W przypadku przedsiębiorców będących polskimi rezydentami, czyli mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pdop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Kiedy dochodzi do uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pdof, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przypadku podatników rozliczających się z podatku dochodowego wg zasad określonych dla osób prawnych, kwestia ta uregulowana jest podobnie. Jak wynika z art. 12 ust. 3 pdop, za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie zaś, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9) ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »