Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

11.06.2018

Płatność za pomocą aplikacji a prawo do zwolnienia z kas

Pytanie: Czy w odniesieniu do usług mycia samochodów świadczonych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w związku z którymi płatności na rzecz Spółki dokonywane będą za pośrednictwem aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony będzie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych oraz innych towarów i usług na stacjach benzynowych. Sprzedaż ta ewidencjonowana jest przez Spółkę na kasach rejestrujących.

W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy również usługi mycia samochodów. Obecnie planowane jest wdrożenie rozwiązania informatycznego „W”, które umożliwi klientom Spółki zakup tego rodzaju usług za pośrednictwem aplikacji internetowej. Płatności za nabywane usługi przy użyciu przedmiotowej aplikacji będą mogły dokonywać zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby fizyczne prowadzące taką działalność, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Aplikacja przewiduje dwie podstawowe metody dokonywania płatności za nabywane usługi myjni:

  1. Płatność kartą debetową albo kredytową - realizacja płatności odbywać się będzie poprzez obciążenie karty przy każdorazowym korzystaniu z usługi.
  2. Przedpłata na konto - zakup usługi pomniejsza wartość dostępnych środków w aplikacji w „portfelu” klienta, który dokonuje przedpłaty przed skorzystaniem z usługi.

W przypadku pierwszej ze wskazanych powyżej metod płatności, obciążenie karty debetowej lub kredytowej odbywać będzie się za pośrednictwem operatora płatności internetowych Adyen. Środki za usługi zakupione przez klientów, korzystających z aplikacji W, będą pomniejszane o wartość opłat transakcyjnych pobieranych przez Adyen i przekazywane na rachunek bankowy Spółki. Płatność dokonana przy pomocy danej karty kredytowej lub debetowej jest zatem przyjmowana przez Adyen, a dopiero następnie zgromadzone przez operatora środki przekazywane są na konto Spółki (nie wpływają na to konto bezpośrednio w momencie skorzystania przez danego klienta z aplikacji).

Dla skorzystania z takiej metody płatności niezbędne jest uprzednie podanie przez klienta w aplikacji W danych karty kredytowej/debetowej, w szczególności: numeru karty, daty jej ważności, numeru CVC, imienia i nazwiska posiadacza karty, a także jego adresu e-mail. W przypadku zaś gdy karta kredytowa/debetowa należy do firmy, niezbędne jest podanie przez osobę korzystającą z aplikacji również danych tejże firmy, takich jak jej nazwa, adres, czy też numer NIP. W oparciu o dane te generowane są następnie faktury VAT.

W ramach dokonywanej płatności przy pomocy karty kredytowej lub debetowej, Adyen dokonuje zatem odpowiedniej autoryzacji, tj. potwierdzenia, że osoba posługująca się daną kartą jest uprawniona do dokonania płatności, a także rozlicza i przetwarza poszczególne transakcje. Płatność w ramach przedmiotowego systemu odbywa się poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej danego użytkownika aplikacji W.

Drugi z możliwych sposobów płatności przewiduje natomiast przedpłatę środków do „portfela” klienta, prowadzonego w ramach aplikacji. Przedpłata jest możliwa przez obciążenie karty kredytowej lub debetowej, której dane klient podał wcześniej w aplikacji lub za pośrednictwem szybkiej płatności elektronicznej realizowanej przez Adyen przy współpracy z operatorem Dotpay. Środki zgromadzone w „wirtualnym portfelu” klienta są przechowywane przez Adyen i przekazywane na rachunek bankowy Spółki dopiero w momencie dokonania rzeczywistego zakupu usługi przez klienta.

Ponadto, każda zakupiona usługa i transakcja będzie rejestrowana i przypisana do konkretnego konta klienta w aplikacji W. Rejestrowane dane będą służyć do powiązania zakupu przez aplikację z konkretną transakcją finansową. W szczególności, Wnioskodawca dysponować będzie imieniem i nazwiskiem klienta, numerem rejestracyjnym pojazdu, czasem rozpoczęcia transakcji, kosztem transakcji w PLN, numerem telefonu klienta, na który została zarejestrowana aplikacja, lokalizacją myjni na której była zakupiona usługa, rodzajem płatności, statusem płatności oraz podglądem faktury za zakupioną usługę (w przypadku sprzedaży na rzecz podatników VAT). Zarówno do płatności, jak i do świadczonej usługi przypisany będzie konkretny numer, dzięki któremu Spółka będzie w stanie powiązać zapłatę z konkretną czynnością.

W tak przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca pragnie potwierdzić, iż w odniesieniu do usług mycia samochodów świadczonych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w związku z którymi płatności na rzecz Spółki dokonywane będą przez klientów za pośrednictwem opisanej powyżej aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony będzie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w odniesieniu do usług mycia samochodów świadczonych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w związku z którymi płatności na rzecz Spółki dokonywane będą za pośrednictwem aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony będzie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do Rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do usług mycia samochodów świad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »