Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2020

Płatność na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Objaśnienia niewiele wyjaśniły

Mnożą się niejasności wokół skutków podatkowych wpłat na rachunki bankowe dokonanych bez uwzględnienia zasad wprowadzonych przez znowelizowane przepisy. Tylko część wątpliwości interpretacyjnych udało się usunąć poprzez publikację pod koniec ubiegłego roku objaśnień podatkowych. Ministerstwo Finansów postanowiło odpowiedzieć na parę pytań dot. skutków podatkowych płatności dokonanej na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT, a zawartych w interpelacji poselskiej.

Interpelacja nr 2109 do ministra finansów w sprawie ujmowania wydatków w kosztach podatkowych

Szanowny Panie Ministrze!

Mnożą się niejasności wokół skutków podatkowych wpłat na rachunki bankowe dokonanych bez uwzględnienia zasad wprowadzonych przez znowelizowane przepisy. Tylko część wątpliwości interpretacyjnych udało się usunąć poprzez publikację pod koniec ubiegłego roku objaśnień podatkowych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy jeśli po dokonaniu wpłaty bez dochowania zasad zawartych w art. 15d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik otrzyma zwrot wpłaconych kwot, a następnie ponowi wpłatę z dochowaniem wymogów określonych wyżej przywoływanymi przepisami, to czy zachowa prawo do ujęcia wydatków odpowiadających komentowanym wpłatom w kosztach podatkowych?
 2. Czy zachowa prawo do kosztów podatkowych podatnik, który dokona wpłaty na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie podatników VAT jeśli nie dochowa terminu do zgłoszenia wspomnianej wpłaty, a następnie otrzyma zwrot wpłaconych kwot, po czym ponowi wpłatę, którą zgłosi stosownym zawiadomieniem z dochowaniem terminu określonego w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej?
 3. Czy ma prawo do kosztów podatkowych podatnik, który dokonał wpłaty na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie podatników VAT, jednak wpłata taka została dokonana z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności?
 4. Czy ma prawo do kosztów podatkowych podatnik, który dokona wpłaty na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek bankowy widniejący w wykazie podatników VAT na dzień zlecenia przelewu, jeśli weryfikacji rachunku i statusu odbiorcy podatnik dokona post factum (np. w tydzień po zleceniu przelewu)?
 5. Czy istnieje obowiązek stosowania się do zasad zawartych w art. 15d ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy płatność dokonywana jest na rzecz czynnego podatnika VAT, jednak dotyczy transakcji, do której nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (np. sprzedaż przedsiębiorstwa lub prywatnego majątku osoby fizycznej niewykorzystywanego w działalności opodatkowanej)?

Poseł Tomasz Rzymkowski

7 lutego 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2109 w sprawie ujmowania wydatków w kosztach podatkowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 2109 Pana posła Tomasza Rzymkowskiego „w sprawie ujmowania wydatków w kosztach podatkowych”, przekazuję uprzejmie następujące wyjaśnienia.

Zagadnienie poruszone w treści wystąpienia dotyczy wątpliwości na gruncie skutków podatkowych płatności dokonanej na rachunek bankowy spoza Wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT, zwanej dalej również „Wykazem”), o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług1, zwanej dalej „ustawą o VAT”, w kontekście obowiązujących przepisów oraz treści „Objaśnień podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz podatników VAT”.

Tytułem wstępu należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł (art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców2, zwanej dalej „Prawem przedsiębiorców”). Spełnienie wspomnianych warunków pozwala uniknąć konsekwencji w postaci utraty możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych3 zwanej dalej „ustawą o CIT” oraz ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych4, zwanej dalej „ustawą o PIT”.

Mocą ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw5, zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, wprowadzającej Wykaz podatników VAT, określone zostały sankcje związane z płatnościami przez podatników VAT czynnych (dotyczącymi transakcji przekraczających 15 000 zł, potwierdzonych fakturą), na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie (odpowiedzialność solidarna w podatku VAT; wpływ na przychody i koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych).

Odpowiedzialność solidarna podatnika na rzecz którego dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, całym jego majątkiem, wraz dostawcą lub usługodawcą, zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, obejmuje zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług (art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa6, zwanej dalej „Ordynacją podatkową”).

Analogiczna sankcja dotyczy podatnika (osoby trzeciej) - obowiązanego na podstawie umowy zawartej dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą, do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »