Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.04.2013

PKPiR: Zakup samochodu a koszty uzyskania przychodu. Skutki wycofania z działalności

Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup auta mogą być w całości kosztem uzyskania przychodów w chwili zakupu? Jak ująć ten zakup w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy w momencie wycofania samochodu z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste powstaje obowiązek podatkowy w PIT? Czy w tym momencie należy korygować koszty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2013 r. (data wpływu 14 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. (data wpływu 3 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup samochodu osobowego niezaliczonego do środków trwałych – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych przekazania samochodu osobowego, przed upływem roku, na cele osobiste podatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPTPB1/415-40/13-2/KSU, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wezwanie z dnia 25 marca 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 28 marca 2013 r., następnie w dniu 3 kwietnia 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 2 kwietnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, której przedmiotem jest produkcja maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego i innych pokrewnych branż. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca współpracuje z kontrahentami z Polski, a także z zagranicy. Do realizacji kontraktów z nabywcami niezbędne jest wykorzystanie samochodów. Bardzo często pracownicy Wnioskodawcy muszą dojeżdżać do klientów i dostawców. W chwili obecnej Firma posiada na środkach trwałych wyeksploatowane samochody. W listopadzie 2012 r., dla realizacji konkretnych zleceń produkcyjnych, Wnioskodawca zakupił nowy samochód osobowy Fiat Panda o wartości netto 23.089,43 zł z zamiarem używania go w Firmie przez okres 10 miesięcy. Po tym okresie zamierza On przenieść ww. samochód do majątku osobistego, ponieważ nie będzie już potrzebny w Firmie. Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodu całą wartość netto tego samochodu, gdyż nie traktuje tego samochodu jako środka trwałego, gdyż okres użytkowania tego auta będzie krótszy niż rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy w takim przypadku wydatki na zakup auta mogą być w całości kosztem uzyskania przychodów w chwili zakupu... Jak ująć ten zakup w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...
 2. Czy w momencie wycofania samochodu z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, czy też w tym momencie należy korygować koszty...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r., wartość netto zakupu samochodu jest kosztem uzyskania przychodu Jego Firmy w momencie zakupu, bowiem przewidywany okres użytkowania samochodu będzie krótszy niż jeden rok. Po zrealizowaniu konkretnego przedsięwzięcia, tj.: po dziesięciu miesiącach użytkowania w Firmie Wnioskodawca zamierza go przekazać na cele osobiste. Powołując się na art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionym w art. 23 ww. ustawy. Tak więc, samochód zakupiony w Firmie spełnia warunki kosztu uzyskania przychodu. O tym, że zakupione auto spełnia warunki zaliczenia całej wartości w koszty decyduje zamierzony okres użytkowania krótszy niż jeden rok. W takiej sytuacji Wnioskodawca uważa, że nie należy zaliczać samochodu do środków trwałych, gdyż samochód ten nie spełnia warunków wynikających z definicji środka trwałego, który mówi o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że przekazanie samochodu, który nie jest środkiem trwałym, ze względu na okres użytkowania, na cele osobiste nie powoduje powstania przychodu i nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. W momencie przekazania samochodu na cele osobiste Wnioskodawca nie koryguje kosztów i nie opodatkowuje przychodów Firmy podatkiem dochodowym. Przychód wykaże jedynie wtedy, gdy sprzedałby samochód w okresie sześciu lat od daty wyprowadzenia samochodu na cele osobiste.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • możliwości zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup samochodu osobowego niezaliczonego do środków trwałych należało uznaćza prawidłowe,
 • skutków podatkowych przekazania samochodu osobowego, przed upływem roku, na cele osobiste podatnika należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »