JESTEŚ W STREFIE

PKPiR krok po kroku (6) – Towary i materiały w PKPiR

Zagadnienia związane z towarami i materiałami stanowią istotną część wiedzy, dotyczącej prowadzenia PKPiR. Ma to znaczenie nie tylko w momencie ewidencjonowania operacji zakupu czy sprzedaży. Istotne jest również prawidłowe rozpoznanie i wycena składników majątkowych przy sporządzaniu spisu z natury – co będzie przedmiotem kilku odcinków w przyszłości.

Zacznę od podstawowych informacji.


W tym odcinku o tym czym są towary i materiały: podstawowe oraz pomocnicze. Również między innymi o stratach w towarach, odszkodowaniach, zmianie przeznaczenia towarów i ich darowiźnie. Dowiesz się też, czym się różni cena zakupu i cena nabycia.

W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i uzyskasz dostęp do kolejnych testów sprawdzających uzyskaną wiedzę. Punkty zdobywane za poprawne odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, a także wpływają na Twoją pozycję w rankingu uczestników w serwisie podatki.edukacja. Informacje o nowych odcinkach znajdziesz zarówno w sekcji tematycznej podatki.edukacja, jak i w codziennym biuletynie podatki.biz.


Definicje

Zakupy towarów księgowane są w kolumnie 10 PKPiR, a koszty uboczne zakupu – jeśli wystąpią – w kolumnie 11.

Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. O tym, czy nabyty przedmiot stanowi towar handlowy, decyduje przede wszystkim jego przeznaczenie. W zależności od sytuacji ten sam przedmiot w jednej firmie może stanowić majątek trwały albo wyposażenie, w innej zaś towar handlowy.

Materiałami podstawowymi (surowcami) są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania, takie jak puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli nie są środkiem trwałym.

Materiały pomocnicze to materiały niebędące materiałami podstawowymi, zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddające wyrobowi swoje właściwości.

Koszty uboczne zakupu

Koszty uboczne zakupu występują przy zakupach wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności kosztów transportu, załadunku, wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze. Wysokość kosztów ubocznych ma wpływ na cenę nabycia, którą jest cena zakupu powiększona o koszty uboczne.

Koszty te ewidencjonuje się w kolumnie 11.

Do kosztów ubocznych zakupu nie zaliczamy przy imporcie cła, podatku akcyzowego, podatku importowego, opłat wyrównawczych i opłat celnych dodatkowych, ponieważ według definicji zawartej w rozporządzeniu PKPiR zwiększają one cenę zakupu.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?