JESTEŚ W STREFIE

PKPiR krok po kroku (2) - Miejsce prowadzenia PKPiR

Księga oraz dowody, na podstawie których są w księdze dokonywane zapisy, mają znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.


W odcinku numer 2 o tym, jakie są zasady przechowywania PKPiR oraz dowodów księgowych przez przedsiębiorców, w tym w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, jakie są różnice między handlem obnośnym, obwoźnym a handlem na straganach i targowiskach – w kontekście obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i rozwiązania kolejnych testów. Punkty przydzielane po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu. Punkty te zwiększają również Twój stan posiadania w klasyfikacji konkursowej. Informacje o kolejnych odcinkach każdego z kursów znajdziesz w sekcji podatki.edukacja i w biuletynie codziennym.


Księga oraz dowody, na podstawie których są w księdze dokonywane zapisy, mają znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ta, jak i dalsze omawiane dzisiaj zasady wynikają wprost z rozporządzenia, które dla prowadzących PKPiR jest bardzo istotne – chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dalej będziemy je nazywać rozporządzeniem PKPiR lub rozporządzeniem. Rozporządzenie, wraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią duet przepisów, na podstawie których rozstrzyga się większość wątpliwości dotyczących prowadzenia księgi.

U podatników prowadzących działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego księga ma znajdować się w miejscu wykonywania działalności. Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży,  w miejscu wykonywania działalności ma znajdować się co najmniej ta ewidencja.

Ewidencji sprzedaży nie muszą prowadzić przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestią kluczową przy określeniu obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsiębiorców zajmujących się aktywnością poza siedzibą jest zdefiniowanie pojęć „obwoźny” i „obnośny”. Warto wspomnieć, że handel na straganach i targowiskach nie jest handlem ani obwoźnym ani obnośnym, które to rodzaje sprzedaży są jeszcze innym rodzajem wykonywania działalności poza siedzibą.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?