Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.05.2014

PIT: Zmiana udziału w zysku spółki SKA w trakcie roku obrotowego

Z uzasadnienia: Podział zysku pomiędzy wspólników jest podatkowo neutralny, a wysokość przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej zależna jest od wysokości udziałów w spółce wynikających z umowy spółki. Przychodem jest faktycznie otrzymana kwota dywidendy. Tym samym zmiana struktury własnościowej spółki komandytowo-akcyjnej w trakcie roku obrotowego nie ma znaczenia dla ustalenia wysokości dochodu wspólnika. Istotne jest bowiem, dla określenia podstawy opodatkowania, jaka kwota przypadnie wspólnikowi w wyniku podziału zysku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Po 878/11 w sprawie ze skargi M. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 6 października 2011 r. nr ILPB1/415-876/11-2/AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) uchyla interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 6 października 2011 r. nr ILPB1/415-876/11-2/AG,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na rzecz M. K. kwotę 837 (słownie: osiemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę M. K. - nazywanego dalej "Skarżącym", na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 6 października 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Skarżący wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Skarżący jest komandytariuszem spółki komandytowej. Zgodnie z decyzją podjętą przez wspólników spółki zostanie ona przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną. Po jej przekształceniu możliwe, że przystąpi do niej nowy wspólnik (akcjonariusz). Zmiana struktury własnościowej w spółce nastąpi przed Walnym Zgromadzeniem, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe i dokona podziału zysku. Z uwagi na przystąpienie do spółki nowego akcjonariusza udział Skarżącego w zysku ulegnie zmniejszeniu. Skarżący wyjaśnił, że w trakcie roku obrotowego pobierał od spółki zaliczki na poczet przyszłego zysku. Kwota przypadająca na Skarżącego w wyniku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku zostanie tym samym pomniejszona o sumę wypłaconych wcześniej zaliczek. Jeżeli kwota ta będzie niższa aniżeli otrzymane zaliczki, Skarżący zwróci spółce różnicę. Ponadto Skarżący w trakcie roku podatkowego odprowadza co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym Skarżący zadał następujące pytanie: czy w sytuacji, gdy w trakcie roku obrotowego nastąpi zmiana udziału Skarżącego w zysku spółki, będzie zobowiązany do ustalenia dochodu zgodnie z udziałem w zysku spółki na dzień podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku?

Zdaniem Skarżącego, będzie zobowiązany do ustalenia dochodu podatkowego z uwzględnieniem przychodów i kosztów podatkowych zgodnie z udziałem zainteresowanego w zysku spółki określonym w statucie na dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.

Wspomnianą na wstępie interpretacją indywidualną, Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Organ interpretacyjny w motywach interpretacji wskazał na art. 125 i art. 147 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "k.s.h.", jak również art. 8 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 44 ust. 1, 3f i 6, art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.". W świetle przywołanych przepisów Skarżący zobowiązany będzie ustalić podstawę opodatkowania za okres do przystąpienia nowego wspólnika do spółki zgodnie z udziałem w zysk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »