PIT: Zakup i sprzedaż waluty obcej w ramach firmowych rachunków bankowych

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w sposób prawidłowy dokonywał kwalifikacji oraz opodatkowania przychodów pochodzących z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej przy wykorzystaniu firmowych rachunków bankowych w PLN i walutach obcych, traktując je jako przychody z kapitałów pieniężnych, czy też powinien je opodatkowywać jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2012 r. (data wpływu 24 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej w ramach firmowych rachunków bankowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej w ramach firmowych rachunków bankowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie m.in. kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz budownictwa mieszkaniowego. Z tego tytułu uzyskuje przychody w PLN. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, za pośrednictwem firmowych rachunków bankowych w PLN oraz rachunków w walutach obcych, przy wykorzystaniu środków pieniężnych pochodzących z działalności gospodarczej, Wnioskodawca kilkakrotnie kupował, a następnie sprzedawał walutę obcą. Nie wykorzystywał do tego celu żadnych serwisów internetowych. Zakup walut polegał na przelaniu określonej kwoty z firmowego rachunku bankowego w PLN na firmowy rachunek walutowy w tym samym banku. Powtórny zakup PLN miał miejsce, bądź w momencie kiedy został osiągnięty odpowiedni poziom zysku, bądź w sytuacji, kiedy środki w PLN były podatnikowi potrzebne na inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak, np. zapłata należności kontrahentom, czy zapłata podatków.

Niektóre transakcje przynosiły przychód - jeżeli waluta obca została sprzedana po wyższym kursie niż została zakupiona, a niektóre stratę - jeżeli waluta obca została sprzedana po kursie niższym aniżeli została zakupiona.

Wnioskodawca planuje również w przyszłości dokonywanie tego typu operacji.

Do tej pory przychody te były traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych - art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowywane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w sposób prawidłowy dokonywał kwalifikacji oraz opodatkowania przychodów pochodzących z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej przy wykorzystaniu firmowych rachunków bankowych w PLN i walutach obcych, traktując je jako przychody z kapitałów pieniężnych, czy też powinien je opodatkowywać jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie dotyczącym zdarzenia przyszłego stanowiącego przedmiot wniosku. Natomiast odnośnie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z transakcji wymiany walut dokonywanych ze środków pochodzących z prowadzonej działalności przy wykorzystaniu firmowych rachunków bankowych w PLN i rachunków w walutach obcych, winny być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim źródło pochodzenia środków pieniężnych w PLN, jakim są przychody ze sprzedanych mieszkań i świadczonych usług oraz to, że transakcje te są wykonywane przy użyciu firmowych rachunków bankowych, zarówno w PLN, jak i walutach obcych.

Ponadto, za takim stanowiskiem przemawia również treść art. 17 ust. 1 ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1 c;
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »