PIT za 2018: Ulga na dorosłe dzieci

Pytanie: Córka E., urodzona w 1994 r., w czerwcu 2018 r. obroniła dwie prace magisterskie i tym samym ukończyła studia dzienne. W 2018 r. córka uzyskała przychód w wysokości 1178,20 zł z tytułu umowy zlecenie. Druga córka P. w grudniu ukończyła 21 lat i jest studentką III roku studiów w systemie dziennym. W roku 2018 córka uzyskała przychód w wysokości 2383,80 zł z tytułu umowy zlecenie. Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na córki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu 28 grudnia 2019 r.), uzupełnionym w dniu 26 lutego 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 lutego 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w czerwcu 2017 r. wyszła za mąż za obywatela Niemiec. Mąż mieszka, pracuje i rozlicza się z podatków tylko i wyłącznie w Niemczech. W Polsce w ogóle nie pracuje. Mąż nie jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawczyni nie rozliczała się i nie będzie się rozliczała z mężem, nie zna dochodów męża. Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski mieszka, pracuje i rozlicza się z podatków tylko i wyłącznie w Polsce. Wnioskodawczyni uzyskała dochody opodatkowane z tytułu wynagrodzenia za pracę w Polsce, jej dochód za 2018 r. pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne wyniósł 52.430,92 zł. Wnioskodawczyni nie otrzymuje od męża pieniędzy i osobno prowadzą gospodarstwo domowe. Mąż nie jest biologicznym ojcem córek. Córka E. urodzona w dniu xxx 1994 r. w czerwcu 2018 r. obroniła dwie prace magisterskie i tym samym ukończyła studia dzienne. W roku 2018 córka uzyskała przychód w wysokości 1.178,20 zł z tytułu umowy zlecenie. Druga córka P. w grudniu ukończyła 21 lat i jest studentką III roku studiów w systemie dziennym. W roku 2018 córka uzyskała przychód w wysokości 2.383,80 zł z tytułu umowy zlecenie. Wnioskodawczyni wskazuje, że obie córki pozostawały na Jej utrzymaniu, otrzymywały alimenty (córka E. do końca października 2018 r.), nie wstąpiły w związek małżeński oraz nie otrzymywały zasiłków (dodatków) pielęgnacyjnych ani rent socjalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na córki?

Wnioskodawcy uważa, przysługuje Jej prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na córki z tytułu wychowywania dzieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Natomiast w myśl z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierws...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »