Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

02.04.2019

PIT za 2018: Na laptopa też jest ulga rehabilitacyjna

Pytanie: Czy zakup laptopa – potwierdzony zapłatą i fakturą VAT – Wnioskodawca może odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT-37, PIT/O w faktycznej kwocie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będąc na rencie inwalidzkiej z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z całkowitą niezdolnością do pracy za 2018 r.? Laptop jest niezbędny do funkcjonowania przy niepełnosprawności Wnioskodawcy i posiada indywidualne cechy przystosowane do usprawnienia funkcji ruchowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2019 r. (data wpływu 7 lutego 2019 r.), uzupełnionym w dniu 12 marca 2019 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z 1 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.57.2019.1.MKA, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem, nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 1 marca 2019 r., skutecznie doręczono 4 marca 2019 r., natomiast 12 marca 2019 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej 11 marca 2019 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 ,2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25.

W odniesieniu do przepisu dot. ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem – art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym oraz ust. 7b – 7g tego artykułu określający, że przepisy art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy stanowiący, o wydatkach na cele rehabilitacyjne oraz wydatkach związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych – Wnioskodawca pragnie przedstawić zaistnienie stanu faktycznego kwalifikującego Zainteresowanego do ulgi rehabilitacyjnej za 2018 r.

Wnioskodawca urodzony xx xxxx 1973 r. ciężko zachorował w 2012 r. Zakażenie organizmu spowodowało ciężką sepsę – posocznicę. W wyniku czego przez ciężkie zakażenie Wnioskodawca doznał uszkodzenia mózgu, w którym rozsiały się ropnie powodując ciężkie uszkodzenie układu nerwowo-ruchowego. Zakażenie to spowodowało ogromny uszczerbek na zdrowiu i wywołało oczopląs, lewostronny niedowład ciała. Lewa ręka i lewa noga stały się niedowładne, przez co został uniemożliwiony ruch. Wnioskodawca poruszał się na wózku i chodziku przy wsparciu rehabilitanta, a w dalszym etapie osób, z którymi Zainteresowany mieszka.

Ponadto w czasie sepsy zakażony został układ sercowo-naczyniowy, przez co zostało uszkodzone serce. W wyniku czego xx xxxx 2012 r. Wnioskodawca został poddany operacji wymiany zastawki serca.

Długotrwała choroba unieruchomiła Zainteresowanego na ponad siedmiomiesięczne przebywanie w szpitalach, a w dalszym etapie w ośrodkach rehabilitacyjnych. Zaistniały stan uniemożliwił Wnioskodawcy sprawne funkcjonowanie od września 2013 r.

W wyniku poniesionego uszczerbku na zdrowiu poprzez utrzymujący się niedowład lewostronny, oczopląs, zachwiania równowagi, utrzymujący się lewostronny niedowład obu kończyn, przebytej operacji serca Zainteresowany przebywa na rencie inwalidzkiej z orzeczeniem o umiarkowanym – obecnie – stopniu niepełnosprawności, z całkowitą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej jaką Wnioskodawca wykonywał przed chorobą – kierowca samochodu ciężarowego.

Zaistniała sytuacja spowodowała, że od czerwca 2012 r. Wnioskodawca stał się osobą wykluczoną, ze środowiska zawodowego i społecznego. Powstała niepełnosprawność uniemożliwiła Zainteresowanemu nie tylko wykonywanie pracy zawodowej, stała się również bezpośrednią przyczyną rozwoju stanów depresyjno-lękowych, powstały obawy o bezpieczeństwo i przyszłość materialną członków rodziny, którą Wnioskodawca ma na utrzymaniu.

Z powodu doznanego ogromnego uszczerbku na zdrowiu Wnioskodawca nie może w pełni wykonywać podstawowych czynności związanych z funkcjonowaniem, aktywnością fizyczną i społeczną. Niemożliwe stało się samodzielne nawiązywanie i utrzymywanie dotychczasowych relacji z grupą zawodową. Utrzymujący się lewostronny niedowład ciała, zawroty głowy, zachwiania równowagi zaburzyły sprawne funkcjonowanie.

Wnioskodawca obecnie zamieszkuje na terenie wiejskim z ograniczonym dostępem do komunikacji transportowej. Nieutwardzone nawierzchnie drogi stały się barierą do kontaktowania się ze społeczeństwem, docierania do lekarzy, przychodni rehabilitacyjnej, instytucji państwowych, biblioteki, kina. Wykonywanie codziennych czynności jak zakupy żywności jest dużym problemem.

Wnioskodawca już ponad 5 lat przebywa na rencie. Posiada na utrzymaniu dwoje dzieci w wieku szkolnym, co do których sprawuje obowiązek rodzicielski, związany z obowiązkiem uczęszczania do placówek oświatowych celem pozyskania informacji o osiągnięciach w nauce dzieci i utrzymaniem kontaktu z nauczycielami.

Z uwagi na powstały uszczerbek na zdrowiu osobisty sprzęt ułatwiający znacznie funkcjonowanie w społeczeństwie i stanowiący element rehabilitacyjny, potwierdzony przez lekarza specjalistę z dziedziny neurologii zapotrzebowanie na laptopa w formie rehabilitacji. Urządzenie techniczne – komputer w cenie 1599 zł zostało zakupione ze środków własnych – renta inwalidzka. Co zostało określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dających możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Zainteresowany dotychczas korzystał z pożyczonego komputera, niestety z uwagi na większe zapotrzebowanie właściciela nie może tego już robić. Dzięki komputerowi znacznie poprawia się kondycja psychiczna Wnioskodawcy. Może korzystać z różnych przydatnych stron i platform internetowych umożliwiających Wnioskodawcy dostęp do e-puap, do programów z ćwiczeniami prowadzonymi przez rehabilitanta, dzięki czemu Zainteresowany może ciągle usprawniać niedowładne kończyny.

Zakupione urządzenie stało się nieodzowne przy rezerwacji wizyt lekarskich, odczytywaniu wyników badań, prowadzeniu konsultacji drogą email i audiokonferencji z lekarzem specjalistą. Dzięki osobistemu sprzętowi Zainteresowany ma nieorganiczny dostęp do wielu platform informacyjnych przekazujących szeroki zakres niezbędnych do funkcjonowania przepisów. Zainteresowany nie musi prosić znajomych o dowóz do urzędów czy innych instytucji państwowych. Wnioskodawca dzięki e-puap korzysta z przepisów prawnych dotyczących m.in. osób niepełnosprawnych. Bez tego sprzętu nie mógłby tak szybko i w szerokim zakresie pozyskać informacji w okienku urzędu. Wnioskodawca cieszy się, że może oglądać wiele programów rozrywkowych. Dzięki zakupionemu laptopowi Wnioskodawca ma możliwość komunikowania się z utraconym wcześniej środowiskiem kierowców, uzyskania informacji o pasji, która wykonywał zawodowo. Powstaje poczucie bezpieczeństwa i przydatności społecznej. Wnioskodawca kontaktuje się z nauczycielami swoich dzieci k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »