PIT za 2017. Ulga rehabilitacyjna: Dokumentowanie wydatków na zakup leków

Pytanie: Wnioskodawczyni posiada orzeczenie, wydane na stałe, o zakwalifikowaniu do II grupy inwalidzkiej - umiarkowany stopień niepełnosprawności o charakterze trwałym. Wnioskodawczyni jest chora na cukrzycę. U Wnioskodawczyni do pogorszenia widzenia i lekarz okulista stwierdził chorobę oczu – wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej. Jedynym wyjściem – by Wnioskodawczyni nie została osobą niewidomą – było zastosowanie zastrzyków do oczu. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć wydatki na zakup leku (zastrzyków) w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2017 r. (data wpływu 17 listopada 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 9 stycznia 2018 r. oraz pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 18 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem nr 0115-KDIT2-2.4011.384.2017.1.MM z dnia 22 grudnia 2017 r. wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia stwierdzonych braków formalnych. Ww. wniosek uzupełniony został pismem z dnia 2 stycznia 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 9 stycznia 2018 r.) oraz pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 18 stycznia 2018 r.).

We wniosku tym oraz w pismach uzupełniających przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do II grupy inwalidzkiej wydane dnia 24 lutego 1999 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W orzeczeniu tym ustalono umiarkowany stopień niepełnosprawności od dnia 24 lutego 1999 r. według kodu „S”. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały, a orzeczenie zostało wydane na stałe. Wnioskodawczyni jest chora na cukrzycę. W sierpniu 2017 r. doszło u Wnioskodawczyni do pogorszenia widzenia i lekarz okulista stwierdził chorobę oczu – wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej. Jedynym wyjściem – by Wnioskodawczyni nie została osobą niewidomą – było zastosowanie zastrzyków do oczu. Dlatego też Wnioskodawczyni w miesiącu wrześniu i październiku 2017 r. zakupiła zastrzyki Eylea w Przychodni Chirurgii. Zastrzyki te należy stosować raz w miesiącu, a jeden zastrzyk kosztuje 1.600 zł. Przychodnia wystawiła Wnioskodawczyni fakturę, na której – w rubryce nazwa towaru lub usługi wskazała „iniekcja doszklista” za kwotę 1.600 zł. Wnioskodawczyni uzyskała informację, że preparat zastosowany w tym zastrzyku kosztuje 800. Płacąc 1.600 zł za zastrzyk Wnioskodawczyni zapłaciła zatem również za zakup leku. W związku z tym Wnioskodawczyni prosiła, by wartość leku została wpisana na fakturze, lecz pracownicy Przychodni stwierdzili, że „tylko tak wystawiają faktury” mogą natomiast wystawić jej stosowne zaświadczenie, w którym wskażą, że lek Eylea kosztuje 800 zł. Za zastrzyki w łącznej kwocie 3.200 zł Wnioskodawczyni zapłaciła sama i żadna instytucja nie zwróciła jej, ani nie zwróci poniesionych wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć wydatki na zakup leku w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki na zakup leku Eylea wykorzystanego do zastrzyku do oka podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b - 7g tego artykułu.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

  1. orzeczenia o zak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »