PIT za 2017: Alimenty a prawo do ulgi na dzieci

Pytanie: Wnioskodawczyni jest matką samotnie wychowującą 3 synów: bliźniaków, które mają obecnie 12 lat oraz pełnoletniego syna. Ojciec dzieci w stosunku do młodszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sądowym oraz opłaca alimenty. Natomiast na starszego syna płaci alimenty. Czy, w związku z brakiem możliwości porozumienia się z ojcem dzieci, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na małoletnich synów oraz pełnoletniego uczącego się syna?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest matką samotnie wychowującą 3 synów - Marcel i Maciej (bliźniaki) mają obecnie 12 lat, starszy syn Gracjan ma 20 lat. Ojciec dzieci w stosunku do 2 młodszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sądowym z dnia 6 listopada 2012 r. oraz opłaca alimenty w wysokości po 200 zł zasądzone również wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2014 r. Na starszego syna płaci alimenty w wysokości 400 zł, zasądzone wyrokiem sądowym z dnia 8 kwietnia 2014 r. W roku 2017 cała trójka dzieci mieszkała z Wnioskodawczynią, syn Gracjan do końca września, a od października mieszka w wynajmowanym przez Wnioskodawczynię mieszkaniu w …, w związku z rozpoczętymi studiami.

Jak wskazała Wnioskodawczyni synowie - Marcel i Maciej mieszkają z Nią i to Ona ponosiła wszystkie bieżące koszty ich utrzymania, podejmowała samodzielnie wszystkie decyzje, chodziła na wywiadówki, pokrywała koszty wszystkich opłat szkolnych, tj. ubezpieczenie, komitet rodzicielski, wycieczki. Chodziła z nimi w razie potrzeby do lekarza, brała chorobowe w pracy i pokrywała koszty zakupu lekarstw. To Wnioskodawczyni zapewniała im wypoczynek, opiekę w czasie ferii zimowych, wakacji czy innych ustawowo wolnych dni. Zarówno Święta Wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia spędzili z Wnioskodawczynią. W kwestii finansowej - jak wskazała Wnioskodawczyni - ojciec dzieci ograniczał się jedynie do płacenia alimentów w wysokości 200 zł miesięcznie, zgodnie z orzeczeniem sądowym. Natomiast odnośnie kontaktów z synem Maciejem - jak podkreśla Wnioskodawczyni - to widzieli się 2 razy w ciągu roku: w marcu z okazji jego urodzin przez 2 godziny i w grudniu przez 10 minut na parkingu przed blokiem w celu wręczenia paczki na Mikołaja. Utrzymywali również kontakt telefoniczny. W przypadku syna Marcela to widzieli się w marcu - 2 godziny z okazji urodzin i od czerwca do grudnia 3-4 razy w miesiącu po 2-3 godziny. Obaj synowie Marcel i Maciej - jak dodała Wnioskodawczyni - nie spędzili ani jednego, całego dnia z ojcem i nigdy tam nie nocowali. Syn Gracjan - jak wskazała Wnioskodawczyni - do końca września mieszkał z Nią i to Ona ponosiła wszystkie bieżące koszty jego utrzymania. Podejmowała wspólnie z synem wszystkie ważniejsze dla niego decyzje, chodziła na wywiadówki, pokrywała koszty wszystkich opłat szkolnych, tj. ubezpieczenie, komitet rodzicielski, wycieczki. Chodziła z nim w razie potrzeby do lekarza i pokrywała koszty prywatnych wizyt czy zakupu lekarstw. Zarówno Święta Wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia syn spędził z Wnioskodawczynią i Jej rodziną. Dodatkowo syn w tym roku miał maturę i studniówkę, wobec czego koszty związane ze wszystkimi składkami klasowymi, czy szkolnymi oraz z zakupem garnituru pokryła Wnioskodawczyni. To Wnioskodawczyni pomagała synowi we wszystkich formalnościach związanych ze złożeniem podania na studia a potem ze znalezieniem mieszkania na wynajem. Wnioskodawczyni pokrywała również wszystkie koszty związane z opłatami wpisowymi na studia, kaucją na mieszkanie. Od października syn mieszka w … w wynajmowanym mieszkaniu. Koszty związane z czesnym, czynszem, czy innymi bieżącymi wydatkami pokrywane są z bieżących wydatków Wnioskodawczyni i z polisy syna tzw. „posagówki”, na którą składki płaciła Wnioskodawczyni. Jak twierdzi Wnioskodawczyni, ojciec ograniczał się jedynie do płacenia alimentów w wysokości 400 zł miesięcznie, zgodnie z orzeczeniem sądowym. Z synem spotykał się okazjonalnie 2-3 razy w roku i czasami kontaktował się z nim telefonicznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z brakiem możliwości porozumienia się z ojcem dzieci, czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na małoletnich synów oraz pełnoletniego uczącego się syna?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą o ulgę prorodzinną ubiegać się może ten z rodziców, który w stosunku do dzieci małoletnich posiada władzę rodzicielską a w stosunku do dzieci pełnoletnich posiada obowiązek alimentacyjny. Jednak przysługuje ona temu z rodziców, który taką władzę wykonuje, który ten obowiązek spełnia.

Jeżeli chodzi o małoletnich synów Macieja i Marcela, to - jak wskazuje Wnioskodawczyni - działania ojca skupiały się wyłącznie na opłacaniu alimentów po 200 zł na dziecko i sporadycznych kontaktach osobistych, czy telefonicznych. Jak podkreśla Wnioskodawczyni nie interesowały go wydatki związane z edukacją, zdrowiem, nauką, wypoczynkiem oraz inne potrzebne do codziennego funkcjonowania dzieci. Nie dokładał się nigdy do żadnych większych wydatków, czy wycieczek szkolnych albo wakacji. W efekcie to Wnioskodawczyni realizowała władzę rodzicielską samodzielnie i w związku z powyższym uważa, że to jej przysługuje ulga w wysokości 100%.

Jeżeli natomiast chodzi o pełnoletniego syna Gracjana - zdaniem Wnioskodawczyni - według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, które mają zaspokajać normalne, bieżące potrzeby. Biorąc pod uwagę, iż do końca września syn mieszkał z Wnioskodawczynią i to Ona pokrywała wszystkie bieżące koszty jego utrzymania a dodatkowo od października, w związku z rozpoczęciem przez niego studiów koszty utrzymania i bieżące potrzeby znacznie wzrosły (ok. 2 000 zł miesięcznie) - to w ocenie Wnioskodawczyni - ulga przysługuje Jej w wysokości 100%. Jak podkreśla Wnioskodawczyni, ojciec ograniczał się jedynie do płacenia alimentów w wysokości 400 zł, co według Niej nawet w połowie nie zaspokajało normalnych, bieżących potrzeb syna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego
w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym r&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »