Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.06.2013

PIT: Ustalanie dochodu ze sprzedaży firmowego samochodu

Pytanie podatnika: Czy ustalając wydatki na nabycie ww. samochodu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, należy wartość początkową pomniejszyć o podatkowe odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Czy ustalając dochód ze sprzedaży samochodu, przychód uzyskany ze sprzedaży można pomniejszyć o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 zez zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2012 r. (data wpływu 27 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia dochodu ze sprzedaży środka trwałego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia dochodu ze sprzedaży środka trwałego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 31 marca 2011 r. zlikwidował działalność gospodarczą. W trakcie prowadzenia działalności, w dniu 29 marca 2007 r., kupił i wprowadził do użytkowania samochód osobowy o wartości 109.000 zł, odliczył 6.000 zł podatku VAT przy zakupie. Wartość początkowa wyniosła 103.171 zł 50 gr. Amortyzacja miesięczna wynosiła 1.719 zł 53 gr, natomiast amortyzacja podatkowa miesięczna 1.289 zł 47 gr.

W dniu 15 lutego 2011 r. wycofał samochód z majątku firmy z przeznaczeniem na potrzeby osobiste, rozliczył podatek VAT. Do dnia wyprowadzenia z majątku firmy i likwidacji działalności do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca zaliczył kwotę 60.603 zł 21 gr. Dnia 15 maja 2012 r. sprzedał samochód za kwotę 49.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy ustalając wydatki na nabycie ww. samochodu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, należy wartość początkową pomniejszyć o podatkowe odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Czy ustalając dochód ze sprzedaży samochodu, przychód uzyskany ze sprzedaży można pomniejszyć o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie?

Zdaniem Wnioskodawcy, aby wyliczyć wydatki na nabycie samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, należy wartość początkową (nie ograniczoną na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do 20.000 euro) pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne, które stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca uważa, że należy wziąć pod uwagę wydatki na nabycie samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów (42.568 zł 29 gr), czyli wartość początkową (103.171 zł 50 gr) pomniejszoną o podatkowe odpisy amortyzacyjne (60.603 zł 21 gr), co oznacza, że Wnioskodawca nie pomniejszy wartości początkowej o odpisy niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca uważa, że ustalając dochód ze sprzedaży, należy kwotę uzyskanego przychodu ze sprzedaży samochodu pomniejszyć o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie (42.568 zł 29 gr).

W opisanej sytuacji dochód do opodatkowania wyniesie 6.431 zł 71 gr.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »