PIT: Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej - jaka stawka podatku?

Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, stanowią przychód z działalności gospodarczej, chyba że od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zdarzenie przyszłe

1. Sprzedaż nieruchomości niemieszkalnej.

Od 10 lutego 2004 r. Wnioskodawczyni jest właścicielem nieruchomości – budynku niemieszkalnego w miejscowości G, dla której prowadzona jest księga wieczysta. W posiadanie budynku Wnioskodawczyni weszła w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiego podziału majątku wspólnego (akt notarialny).

W latach 2005 – 2013 w różnych okresach opisywany budynek – jako osoba fizyczna – Wnioskodawczyni wynajmowała innym podmiotom gospodarczym. Z tego tytułu została płatnikiem podatku VAT i rozliczała amortyzację budynku.

Po zakończeniu najmu, od dnia 18 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność jako spółka F. Spółka cywilna, G.K., A.Z. Na rzecz spółki wniosła m.in. budynek w G. Działalność spółki została zakończona z dniem 31 grudnia 2014 r., przy czym z dniem 15 grudnia 2014 r. w budynku opisanym powyżej Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i w okresie prowadzenia działalności dokonywała odpisów amortyzacyjnych tego budynku.

Działalność gospodarczą Wnioskodawczyni zakończyła z dniem 22 grudnia 2016 r. i od tego czasu nieruchomość w różnych okresach (grudzień 2016 r. – lipiec 2017 r., listopad 2018 r. – lipiec 2019 r.) wynajmowała jako osoba fizyczna, a za okres najmu wystawiała faktury z naliczonym podatkiem VAT oraz składała deklaracje VAT jako osoba fizyczna.

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. budynek nie jest wynajmowany. Aktualnie Wnioskodawczyni składa deklarację zerową. W najbliższym czasie Wnioskodawczyni planuje sprzedaż tej nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich 9 lat Wnioskodawczyni nie przeprowadzała remontu ani modernizacji budynku, którego wartość przekraczałaby 30% wartości budynku.

2. Zapłata podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej.

Drugie zdarzenie przyszłe dotyczy nieruchomości opisanej w punkcie 1 i podatku dochodowego, jaki Wnioskodawczyni powinna zapłacić po dokonaniu transakcji sprzedaży. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowej) w latach 2015 – 2016 Wnioskodawczyni rozliczała się w formie podatku liniowego. W całym okresie prowadzenia działalności Wnioskodawczyni była także zatrudniona „na umowę o pracę” i rozliczała się zgodnie ze skalą podatkową na zasadach ogólnych.

Najem budynku (listopad 2018 r. – lipiec 2019 r.) Wnioskodawczyni rozliczała ryczałtem 8.5%.

Sprzedaż nieruchomości Wnioskodawczyni planuje jeszcze w tym roku, tj. 2019 lub w roku 2020.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni podała ponadto:

Wnioskodawczyni przewiduje sprzedać nieruchomość jeszcze w grudniu 2019 r. lub pierwszym kwartale roku 2020.

Nieruchomość niemieszkalna, o której mowa we wniosku, została wycofana z działalności gospodarczej 22 grudnia 2016 r., w tym dniu została zamknięta działalność gospodarcza.

Nieruchomość niemieszkalna, o której mowa we wniosku, pozostała na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

Używany przez Wnioskodawczynię w opisie stanu faktycznego zwrot: „wynajmowałam jako osoba fizyczna” oznacza, że nie wynajmowała nieruchomości niemieszkalnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast wynajmowała budynek jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, co potwierdza wpis w CEIDG – zamknięcie działalności gospodarczej.

Pytania Wnioskodawczyni

1. Czy przy dokonywaniu transakcji sprzedaży budynku opisanego w części G pole 74 pkt 1 podlega zwolnieniu z naliczenia podatkiem VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług? Czy przy sprzedaży tej nieruchomości należy naliczyć podatek VAT, jeśli nie, to czy należy wystawić fakturę VAT „zwolniony” z VAT?

2. Czy sprzedaż budynku opisanego w części G pole 74 pkt 1 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy – jeśli sprzedaż tego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – to wartość podatku powinna być naliczona wg formy opodatkowania, jaka była stosowana przy rozliczeniu działalności gospodarczej, czy wg skali podatkowej?

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »