Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

01.12.2017

PIT: Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych; w przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (podatkowa księga przychodów i rozchodów, podatek liniowy) oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2011 r. Wnioskodawczyni wybudowała na gruncie będącym Jej własnością budynek mieszkalno-usługowy. Po zakończeniu budowy Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, a wybudowany budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej działalności. Grunt, na którym posadowiony jest budynek do ww. ewidencji wprowadzony nie został. Wartość początkową ustalono w oparciu o faktycznie poniesione nakłady na wybudowanie nieruchomości, udokumentowane fakturami i rachunkami.

Od chwili wybudowania budynek jest wykorzystywany w następujący sposób:

 • w części na cele prywatne Wnioskodawczyni;
 • w części na wynajem lokali mieszkalnych (najem w ramach działalności gospodarczej, zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług);
 • w części na wynajem lokali użytkowych (najem w ramach działalności gospodarczej, opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej);
 • w części do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni (działalność handlowa, sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług).

Ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej przedmiotowej nieruchomości wykorzystywana jest na cele mieszkalne Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni zalicza do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości.

W części w jakiej przedmiotowy budynek wykorzystywany jest do prowadzenia działalności opodatkowanej (najem lokali użytkowych, powierzchnia użytkowa zajęta pod własną działalność), Wnioskodawczyni odliczyła podatek od towarów i usług od wydatków związanych z wybudowaniem nieruchomości. Od momentu wybudowania, oprócz remontów, nie były ponoszone nakłady na ulepszenie i modernizację przedmiotowej nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych obiektów. Wnioskodawczyni rozważa obecnie sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości.

W piśmie z dnia 9 października 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni dodała, że od dnia 19 września 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);
 • sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);
 • sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z);
 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
 • sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 • naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z).

Ponadto Wnioskodawczyni dodała, że ogólna powierzchnia budynku mieszkalno-usługowego wybudowanego przez Nią wynosi 938,5 m2. Ww. budynek jest w części przeznaczony na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni. Powierzchnia części mieszkalnej wynosi 571 m2, natomiast powierzchnia części usługowej 367,5 m 2. Wnioskodawczyni wykorzystuje ww. budynek w prowadzonej działalności gospodarczej od października 2011 r. Przedmiotowy budynek był wprowadzany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych etapami:

 • część handlowo-usługowa - 31 października 2011 r.;
 • kotłownia - 31 grudnia 2011 r.;
 • część mieszkalna (lokale mieszkalne na wynajem) - 30 kwietnia 2012 r.

Wskazała także, że ww. budynek zaczęła amortyzować w następujących terminach:

 • część handlowo-usługową - 30 listopada 2011 r.;
 • kotłownię - 31 stycznia 2012 r.;
 • część mieszkalną (lokale mieszkalne na wynajem) - 31 maja 2012 r.

Wnioskodawczyni nadmieniła również, że nie planuje przed sprzedażą wycofywać ww. budynku z prowadzonej działalności gospodarczej. Zamierza dokonać sprzedaży przedmiotowego budynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, ww. budynek został zakwalifikowany do kategorii budynków mieszkalnych (dział 11 PKOB).

Pytania i stanowisko podatnika

 1. Czy sprzedaż opisanej w zdarzeniu przyszłym nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy sprzedaż opisanej w zdarzeniu przyszłym nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w odniesieniu do pytania oznaczonego Nr 1, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego Nr 2, dotyczącego podatku od towarów i usług, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż opisanej w zdarzeniu przyszłym nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródłami przychodów są, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c);
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »