Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.12.2013

PIT: Skutki podatkowe wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej

Pytanie podatnika: Czy koszt związany z wykupieniem polisy OC stanowi dla członków organów, pracowników, osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe spółki oraz podmiotów zależnych, przychód z tytułu umowy o pracę lub z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem? Jeżeli tak, to w jaki sposób należy naliczyć przychód podlegający opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2013 r. (data wpływu 3 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca), działając w celu ubezpieczenia członków organów, pracowników oraz osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe Spółki oraz Spółek Zależnych od odpowiedzialności cywilnej, w dniu 12 czerwca 2013 r. zawarła umowę ubezpieczenia potwierdzoną polisą. Załącznikiem do wskazanej polisy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej (dalej: OWU) wprowadzone w dniu 1 grudnia 2012 r. W polisie jako ubezpieczającego wskazano Spółkę, nie wskazano imiennie osób ubezpieczonych w sposób pozwalający na ich identyfikację (polisa dotyczy Spółki oraz Podmiotów Zależnych).

Zgodnie z zapisami przedmiotowej polisy oraz OWU zawiera ona następującą definicję osób ubezpieczonych oraz Podmiotu Zależnego:

 • 3.1 Członek Organu Innego Podmiotu, oznacza dowolną osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełnić na wyraźny pisemny wniosek bądź za pisemną zgodą Spółki funkcję członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub prokurenta bądź inną, analogiczną funkcję we władzach Innego Podmiotu.
 • 3.18 Osoba Ubezpieczona, oznacza dowolną osobę fizyczną, która była, jest lub podczas Okresu Ubezpieczenia zostanie:
  1. członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem komisji rewizyjnej lub prokurentem bądź osobą fizyczną zajmującą inne stanowisko, które w myśl mających zastosowanie przepisów prawa obcego państwa określone jest jako równorzędne do stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub prokurenta;
  2. Pracownikiem
   1. pełniącym funkcję zarządczą lub nadzorczą w Spółce;
   2. w związku z Roszczeniem zarzucającym Naruszenie Praw Pracowniczych; lub
   3. wskazanym jako współpozwany wraz z którąkolwiek z osób wskazanych w podpunkcie (a) w związku z Roszczeniem zarzucającym Pracownikowi Spółki uczestnictwo lub pomoc w popełnieniu Nieprawidłowego Działania.
  3. Osobą odpowiedzialną za księgi rachunkowe Spółki, lecz wyłącznie w czasie kiedy i tak długo, jak taka osoba ubezpieczona działa dla i w imieniu spółki w ramach funkcji określonych w punktach od (a) do (c) powyżej.
 • 3.20 Podmiot Zależny oznacza spółkę, w której Ubezpieczający bezpośrednio lub pośrednio:
  1. kontroluje lub kontrolował skład zarządu lub rady nadzorczej;
  2. kontroluje lub kontrolował ponad połowę praw głosu; lub
  3. posiada lub posiadał ponad połowę istniejących udziałów lub akcji w kapitale zakładowym.Spółka traci status Podmiotu Zależnego, jeżeli przestaną zachodzić wszystkie z powyższych okoliczności wskazanych w punktach (a)-(c).

Wysokość składki za polisę została ustalona w oparciu o wielkość aktywów, przychodów, kapitału własnego, sytuacji finansowej, profilu działalności Spółki oraz Spółek Zależnych. Na wysokość składki nie ma wpływu ilość Ubezpieczonych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy koszt związany z wykupieniem przedmiotowej polisy OC stanowi dla:
  1. członków organów,
  2. pracowników,
  3. osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe Spółki oraz Podmiotów Zależnych przychód z tytułu umowy o pracę lub z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób należy naliczyć przychód podlegający opodatkowaniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej powyżej, z uwagi na fakt niewskazania w przedmiotowej polisie imiennie osób, na rzecz których została zawarta umowa ubezpieczenia OC członków organów, pracowników oraz osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe Spółki oraz Podmiotów Zależnych, niemożliwe jest naliczenie przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście, podlegając...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »