Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.08.2016

PIT. Ryczałt za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych

Pytanie podatnika: Czy wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych stanowi przychód pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy też jest od tego podatku zwolniona? Czy konieczne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu i czy prowadzenie takiej ewidencji jest warunkiem zwolnienia kwoty ryczałtu wypłaconej pracownikowi z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność dostarczania wody i odprowadzania ścieków m.in. na terenie miasta.

Część pracowników Spółki, ze względu na charakter wykonywanych obowiązków pracowniczych, używa własnych samochodów prywatnych w celach służbowych w jazdach lokalnych (na terenie miasta). Czynności te zawsze są wykonywane w interesie i na rzecz Spółki i wynikają z zakresu powierzonych obowiązków pracowniczych.

Spółka jako pracodawca zawiera z takimi pracownikami, za ich zgodą, umowy o używanie pojazdu będącego własnością pracownika do celów służbowych. Zgodnie z zawartymi umowami pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów używania przez pracownika jego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych (w granicach administracyjnych miasta) wg stawek i w wysokości przewidzianej przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), w oparciu o przyznane pracownikom miesięczne limity kilometrów na jazdy lokalne.
Zwrot kosztów używania pojazdu w jazdach lokalnych następuje w formie miesięcznego ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, co potwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Kwotę ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień roboczy stosownej nieobecności w pracy. Pracownicy nie prowadzą żadnej ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu z ww. tytułu stanowi przychód pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), a jeżeli tak, to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy też jest od tego podatku zwolniona?
  2. Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym konieczne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu i czy prowadzenie takiej ewidencji jest warunkiem zwolnienia kwoty ryczałtu wypłaconej pracownikowi z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Spółki, wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu z tytułu opisanego w stanie faktycznym powyżej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b cyt. ustawy. Stanowisko takie znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 grudnia 2015 r., zgodnie z którą: „otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych - nie będących podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy - nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »