Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

01.08.2018

PIT od umowy zlecenia ze stawką godzinową

Pytanie: Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia z osobą niebędącą jego etatowym pracownikiem. Przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie w terminie od 23 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić wynagrodzenie (brutto) będące iloczynem godzin i stawki za godzinę, tj. 2 godziny x 100 zł = 200 zł. Czy od wynagrodzenia zleceniobiorcy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy też pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 3 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia z osobą niebędącą jego etatowym pracownikiem, której treść stanowi, że:

 1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonać dla Dającego zlecenie ściśle określone czynności w terminie od 23 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Dający zlecenie zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie (brutto) będące iloczynem godzin i stawki za godzinę tj. 2 godzin x 100 zł = 200 zł
 3. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych.
 4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie złożony przez Przyjmującego zlecenie rachunek wraz z kartą przepracowanych godzin (potwierdzoną podpisem przez stwierdzającego wykonanie godzin - Dającego zlecenie i Przyjmującego zlecenie).

Natomiast w treści rachunku określona jest za wykonanie czynności (zgodnie z umową zlecenia) kwota wynagrodzenia 200 zł z ww. umowy zapisana jako iloczyn ilości godzin (2h) i stawki za 1 godzinę (100zł/1 h) tj. 2 x 100zł = 200 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym od wynagrodzenia zleceniobiorcy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowy, czy też pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust.1 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, aby zastosować stawkę ryczałtową w opodatkowaniu muszą być spełnione łącznie wszystkie 3 warunki:

 1. musi istnieć umowa zlecenia pomiędzy wypłacającym wynagrodzenie a podmiotem je otrzymującym, z której będzie wynikać kwota należności
 2. osoba, z którą zawarta została umowa, nie jest pracownikiem płatnika (czyli nie jest zatrudniona w oparciu o przepisy kodeksu pracy)
 3. kwota należności określona w umowie nie może przekraczać 200 zł.

W ocenie Wnioskodawcy przy naliczeniu wynagrodzenia zleceniodawcy należy zastosować ogólne zasady opodatkowania wg skali podatkowej (czyli z uwzględnieniem przysługujących kosztów jak i pozostałych odliczeń).

Konstrukcja treści rachunku do umowy zlecenia, w której wartość umowy 200 zł określona jest jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin nie spełnia łącznie wszystkich przewidzianych przepisem art. 30 ust. 1 pkt 5a przesłanek i w związku z tym nie można zatem zastosować tzw. "ryczałtu".

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »