Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.02.2014

PIT od środków pieniężnych otrzymanych po rozwiązaniu spółki jawnej

Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu zakończenia działalności spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późń. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2013 r. (data wpływu 7 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2013 r. (data wpływu 8 października 2013 r.), pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.), oraz pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej,
 • skutków podatkowych otrzymania innych składników majątku tj. udziałów, akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia składników majątku tj. udziałów, akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki jawnej.

Pismem z dnia 4 października 2013 r. (data wpływu 8 października 2013 r.) uzupełniono wniosek.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 4 grudnia 2013 r., Nr IPTPB2/415-629/13-3/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 5 grudnia 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 9 grudnia 2013 r.), zaś w dniu 16 grudnia 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 13 grudnia 2013 r.).

Z uwagi na to, że złożony wniosek i jego uzupełnienie nie spełniało wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr IPTPB2/415-629/13-5/KR, ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie wysłano w dniu 19 grudnia 2013 r., (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 7 stycznia 2014 r.). Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek (data nadania 10 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca posiada pakiet akcji polskiej spółki notowanej na giełdzie (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca rozważa nabycie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”).

W ramach działań restrukturyzacyjnych, rozważane jest w dalszej kolejności przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę jawną (dalej: „Spółka osobowa”), w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: „KSH”). Z chwilą przekształcenia, cały majątek Sp. z o.o. z mocy prawa stanie się majątkiem Spółki osobowej, a wszystkie prawa i obowiązki Sp. z o.o., przysługiwać będą Spółce osobowej.

W przyszłości rozważane jest również zakończenie bytu prawnego Spółki osobowej. W celu ograniczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu likwidacji, dokonane mogłoby to być przez podjęcie jednomyślnej uchwały wszystkich jej wspólników o rozwiązaniu Spółki osobowej. W wyniku powyższego, działalność Spółki osobowej zostanie zakończona, a cały jej majątek zostanie podzielony pomiędzy wspólników, a następnie wydany wspólnikom, w tym Wnioskodawcy, in natura.

Majątek Spółki osobowej, w zależności od momentu, w którym podjęta zostanie ostateczna decyzja o rozwiązaniu Spółki osobowej, mogą stanowić środki pieniężne lub inne składniki majątku, takie jak udziały, akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne (dalej łącznie: „Aktywa”).

W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że rozważa nabycie udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za gotówkę, a także objęcie kolejnej emisji poprzez pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie spółką nowoutworzoną prowadzącą działalność pod firmą ...

Na chwilę obecną Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, jaką formę prawną posiadać będą spółki, których udziały i akcje otrzyma w związku z rozwiązaniem spółki jawnej. Nie jest jednak wykluczone, że majątek spółki jawnej w związku z prowadzoną przez nią działalnością polegającą m.in. na rozporządzaniu udziałami, akcjami, papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami, obejmować mogą udziały i akcje polskich spółek kapitałowych (zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej), jak również zagranicznych spółek kapitałowych.

Spółka osobowa będzie następcą prawnym polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przekształcenia której powstanie. Będzie zatem kontynuować działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w tym m.in. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, w ramach której będzie mogła m.in. rozporządzać udziałami, akcjami, papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że spółka jawna będzie kontynuować działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w tym m.in. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, w ramach której będzie mogła m.in. rozporządzać udziałami, akcjami, papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami. W związku z powyższym obrót udziałami oraz papierami wartościowymi, tj. akcjami, obligacjami i certyfikatami inwestycyjnymi mieścić się będzie w zakresie działalności gospodarczej spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po Jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, Aktywów z tytułu zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po Jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 3. W przypadku ewentualnego przyszłego odpłatnego zbycia Aktywów otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem zakończenia działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia?

Prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »