PIT od napiwków

Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2012 r. (data wpływu 14.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania napiwków –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania napiwków.
Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 07.08.2012 r. Nr IPPB4/415-496/12-2/JK tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wyjaśnienie w zakresie jakich przepisów ma być udzielona interpretacja. Jeżeli interpretacja ma być udzielona również w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa, wówczas Wnioskodawca winien uiścić dodatkową opłatę, nadesłać kserokopię dowodu wpłaty oraz sprecyzować pytanie w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego, będącymi przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz przyporządkowane do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku a także przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego odnośnie zadanego pytania dotyczącego ustawy Ordynacja podatkowa.
Do dnia wydania niniejszej interpretacji wniosek nie został uzupełniony. W związku z powyższym interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa zostanie wydane postanowienie bez rozpatrzenia. 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2011 roku Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kasynie na stanowisku inspektor. Z uwagi na specyfikę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej przez kasyno, a także ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego Wnioskodawca otrzymywał tzw. napiwki, które stosownie do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), są ewidencjonowane i wypłacane przez pracodawcę.
Napiwki od klientów otrzymuje krupier w postaci żetonów do gry, których nie może fizycznie zabrać dla siebie, tylko wrzuca do specjalnej skrzynki umieszczonej na stole do gry. Po zakończeniu pracy, skrzynki są zbierane, żetony ze skrzynek są komisyjnie zliczane i zamieniane na gotówkę. Suma kwot napiwków z każdego dnia jest każdorazowo wpisywana w rejestrze napiwków, a gotówka jest gromadzona w jednym miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (sejf), bez możliwości indywidualnego wskazania osoby, której przysługują. Po zakończeniu miesiąca pracodawca na podstawie sporządzonej listy za pokwitowaniem w rejestrze napiwków dokonuje podziału i wypłaty napiwków na rzecz pracowników w tym Wnioskodawcy. Odbiór wypłaconych pieniędzy kwitowany jest własnoręcznym podpisem w tymże rejestrze napiwków – są tam wpisane imię, nazwisko, data i kwota wypłacona danej osobie. Rejestr napiwków ma postać zeszytu o ponumerowanych i pozszywanych stronach, ostemplowanych przez odpowiednie służby skarbowe. 
Napiwki otrzymywane przez krupierów od klientów kasyna dzielone i wypłacane są: kierownikom sali, inspektorom, krupierom, kasjerom i recepcjonistkom. Wnioskodawca pracując na stanowisku inspektora nigdy nie wziął napiwku bezpośrednio od klienta dla siebie, pieniądze pochodzące z napiwków były zbierane i wypłacane za pośrednictwem pracodawcy.
W związku z rocznym rozliczeniem Wnioskodawca otrzymał od pracodawcy PIT-11 o wysokości osiągniętych w 2011 r. przychodów ze stosunku pracy, w którym nie zawarto przychodów pochodzących z napiwków pomimo ich ścisłego związku faktycznego i prawnego ze stosunkiem pracy. Przychody tzw. napiwkowe wykazano w wystawionym PIT-8C bez wskazania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych. Wnioskodawca uważa, że taka praktyka jest dla Niego krzywdząca i przerzuca na niego cały obowiązek podatkowy, co jest niezgodne z obowiązującym prawem podatkowym. Wnioskodawca uważa też, że pracodawca w tym przypadku nie miał prawa wystawić PIT - 8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy, stosownie do art. 31 i art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik. dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać podatnikowi imienną informację PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach od wynagrodzeń, uznając je za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, czy też w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 42a uzyskane napiwki płatnik może uznać za przychody z innych źródeł i czy może wystawić z tego tytułu PIT-8C, bez wskazywania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych...
Zdaniem Wnioskodawcy, jako pracownik zatrudniony na stanowisku inspektor (osoby nadzorującej grę), kwalifikuje napiwki wypłacane za pośrednictwem pracodawcy jako pochodną wynagrodzenia wynikającą ze stosunku pracy, z tytułu którego pracodawca zobowiązany był, jako płatnik, do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a tym samym do wykazania tych dochodów w deklaracji PIT-11.
Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zw. dalej pdof), za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wpływy pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty i to bez względu na źródło finansowan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »