Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

08.04.2019

PIT: Instalacja fotowoltaiczna z pożyczki WFOŚiGW a ulga termomodernizacyjna

Pytanie: Czy korzystając z kredytu/pożyczki z WFOŚiGW Wnioskodawca może odliczyć wydatki poniesione na instalację fotowoltaiczną od podstawy opodatkowania, zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w kontekście art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 25 stycznia 2019 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP …), uzupełniony pismem złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 6 marca 2019 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP …), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2019 r. do tutejszego Organu został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 marca 2019 r., nr 0113-KDIPT3.4011.61.2019.1.MH, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 4 marca 2019 r. (data doręczenia 5 marca 2019 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 6 marca 2019 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP ….).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w lipcu 2019 r. planuje zainstalować na swojej nieruchomości do celów mieszkalnych (dom) instalację fotowoltaiczną. Na ten cel zamierza uzyskać kredyt/pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „WFOŚiGW) z programu „Czyste powietrze”. Planuje odliczyć wydatki na fotowoltaikę od podstawy opodatkowania, zgodnie z ulgą termomodernizacyjną wprowadzoną w tym roku (2019 r.) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się w stawce liniowej, tj. 19%.

W uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 6 marca 2019 r., Wnioskodawca wskazał, że kredyt zostanie udzielony na 15 lat na warunkach: spłata kapitału + spłata kosztu odsetek wyliczanych na podstawie wskaźnika WIBOR3M + marża 0.7 pkt procentowego. Kredyt musi zostać spłacony w całości. Instalacja zostanie sfinansowana wyłącznie z kredytu/pożyczki. Program „Czyste Powietrze” nie przewiduje dotacji dla instalacji fotowoltaicznych. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat. Planowane zakończenie przedsięwzięcia to obecnie wrzesień 2019. Wydatek nie zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ani odliczony na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostanie uwzględniony przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy korzystając z kredytu/pożyczki z WFOŚiGW Wnioskodawca może odliczyć wydatki poniesione na instalację fotowoltaiczną od podstawy opodatkowania, zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w kontekście art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ponieważ pożyczka/kredyt z WFOŚiGW jest sfinansowana/dofinansowana tylko w niewielkiej części odsetkowej, a sam kapitał i odsetki w wysokości WIBOR3M + 0.7 pp są spłacane (sfinansowane) przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, to zdaniem Wnioskodawcy ta część nie jest sfinansowana/dofinansowana przez WFOŚiGW i tym samym wydatek poniesiony na instalację fotowoltaiczną z pieniędzy z pożyczki/kredytu z WFOŚiGW można odliczyć od podstawy opodatkowania korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »