Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

31.12.2018

PIT: Ekwiwalent za pranie własnej odzieży używanej zamiast roboczej

Pytanie: W Starostwie jest szereg stanowisk pracy, zajmowanie których wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. W związku z tym, pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent za pranie i za używanie tej odzieży. Czy Starostwo od wypłaconego ww. ekwiwalentu jest zobowiązane do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży używanej zamiast roboczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży używanej zamiast roboczej.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 oraz 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 23 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.572.2018.1.ID, (doręczonym w dniu 29 listopada 2018 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 5 grudnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W Starostwie jest szereg stanowisk pracy, zajmowanie których wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. W związku z tym, pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent za pranie i za używanie tej odzieży. Wysokość obydwu ekwiwalentów jest wyceniona na podstawie średniej ceny rynkowej poszczególnych asortymentów. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu za używanie oraz pranie przez pracowników własnej odzieży wynika z art. 2377 § 4 i art. 2379 § 3 Kodeksu pracy. Świadczenia te przysługują pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), od ekwiwalentu za używanie odzieży własnej Starostwo nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, natomiast od ekwiwalentu za pranie odzieży własnej używanej zamiast roboczej, Starostwo pobiera zaliczki na podatek dochodowy oraz nalicza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca stwierdził, że dokumentem, który stanowi podstawę ustalonej wysokości kosztów poniesionych przez pracownika w związku z praniem odzieży własnej jest regulamin pracy Starostwa. Zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem pracy, w przypadku używania przez pracownika (za jego zgodą potwierdzoną na piśmie), własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za konserwację i pranie tej odzieży, pracownikom (sprzątaczka, kierowca, konserwator, stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych) przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego, który stanowi rekompensatę poniesionych kosztów. Podstawą do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego są ustalone raz w roku przeciętne ceny na poszczególne rodzaje odzieży i obuwia roboczego w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz na podstawie aktualnych cen. Kwota należnego ekwiwalentu za dany miesiąc wyliczana jest proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez pracownika. Warunkiem nabycia prawa do otrzymania ekwiwalentu za dany miesiąc jest przepracowanie przez pracownika co najmniej 5 dni roboczych w danym miesiącu. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się pracownikom z dołu co kwartał.

Wysokość ekwiwalentu za używanie własnej odzieży zależy od dni przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu. Wypłata ekwiwalentów dotyczy tylko okresów zatrudnienia z wyłączeniem urlopów bezpłatnych, płatnych, zwolnień lekarskich, okresów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Starostwo od wypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży własnej używanej zamiast roboczej jest zobowiązane do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku),...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »