PIT: Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu z biura podróży

Pytanie podatnika: Czy zakład pracy postąpił właściwie opodatkowując uzyskane dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu zorganizowanego przez biuro podróży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2012 r. (wpływ do tut. Biura - 05 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dopłaty do wypoczynku dziecka - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dopłaty do wypoczynku dziecka.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W czerwcu 2012 r. Wnioskodawczyni przedstawiła fakturę, na podstawie której uprawniona jest do uzyskania dofinansowania z funduszu socjalnego. Po uzyskaniu dopłaty okazało się, że Wnioskodawczyni został potrącony podatek dochodowy, gdyż nie przedstawiła wystarczających dowodów, że zwolnienie takie się jej należy. Poprosiła więc drogą mailową biuro podróży o przesłanie stosownego dokumentu, który pozwoli uzyskać zwrot potrąconego podatku. Wnioskodawczyni otrzymała zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, sygnowane datą z sierpnia 2012 r. z zaznaczeniem, że z opisaną sytuacją spotykają się po raz pierwszy, ponieważ posiadają wszelkie stosowne uprawnienia do organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Następnie Wnioskodawczyni otrzymała z działu kadr interpretację w oparciu o którą, zastosowane zostało potrącenie podatku z zaznaczeniem, że wypoczynek powinien być zorganizowany, a jego organizatorem musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Dodatkowo przekazano Wnioskodawczyni, że biuro podróży jest tylko pośrednikiem a nie organizatorem wypoczynku i wtedy zwolnienie z opodatkowania nie przysługuje.

Kolejnym krokiem Wnioskodawczyni było przedstawienie „dowodu” w postaci zgłoszenia przedmiotowego obozu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu z dnia 21 stycznia 1997 r., na co Wnioskodawczyni uzyskała odpowiedź w postaci pisma z września 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie faktury VAT i innych dokumentów należało się Wnioskodawczyni zwolnienie z podatku, czy zakład pracy postąpił właściwie opodatkowując uzyskane dofinansowanie?

Wnioskodawczyni uważa, iż podatek potrącony został niesłusznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez wzglę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »