PIT: Darowizna firmowych składników majątku najbliższej rodzinie

Pytanie: Wnioskodawca zamierza nieruchomość (grunt + budynek + winda oraz wyposażenie) wycofać z działalności gospodarczej i przekazać na potrzeby osobiste, a następnie wraz z małżonką, darowizną przekazać przedmiotową nieruchomość córce do jej majątku osobistego. Czy darowizna budynku wycofanego z działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2018 r. (data wpływu 17 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania na rzecz córki w drodze darowizny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania na rzecz córki w drodze darowizny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 września 2018 r. (data wpływu 17 września 2018 r.).

We wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w branży hotelarskiej - PKD 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Jest czynnym podatnikiem VAT oraz opłaca 19% liniowy podatek dochodowy. Z uwagi na wielkość obrotów dla celów podatkowych Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. W dniu 17 marca 1997 r. za cenę 400 000 zł na podstawie aktu notarialnego, zakupił wraz z małżonką w ramach wspólnoty majątkowej: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, wzniesiony na działce – stanowiący odrębną nieruchomość – budynek wczasowo-sanatoryjny i znajdujące się tam wyposażenie. Na podstawie pisemnej zgody współmałżonki przedmiotowa nieruchomość została wprowadzona na stan ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia działalności gospodarczej prowadzonej na imię i nazwisko Wnioskodawcy. Na mocy przepisów prawa obowiązujących w 1997 r. przedmiotowy zakup był zwolniony z podatku VAT, tym samym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia naliczonego podatku VAT, gdyż taki podatek nie wystąpił. Od 1997 r. w budynku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania w obiektach hotelowych. Obiekt oraz wyposażenie służy w 100% sprzedaży opodatkowanej. W latach 2010 i 2011 zostały poniesione nakłady modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie wartości środka trwałego do wartości 590 028,68 zł netto.

W 2010 r. w budynku została również zamontowana winda osobowa. Winda stanowiąca odrębny środek trwały o wartość 133 253,53 zł netto została wprowadzona do ewidencji środków trwałych 23 sierpnia 2010 r.

Przedmiotowa nieruchomość oraz winda stanowią środki trwałe przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i podlegają amortyzacji na zasadach określonych ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od wszystkich poniesionych nakładów modernizacyjnych oraz zakup środka trwałego (windy) Wnioskodawcy przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z którego to prawa skorzystał. Wydatki związane z modernizacją przewyższyły 30% wartości początkowej nabytej nieruchomości.

W 2018 r. Wnioskodawca zamierza powyższą nieruchomość (grunt + budynek + winda oraz wyposażenie) wycofać z działalności gospodarczej i przekazać na potrzeby osobiste, a następnie wraz z małżonką, darowizną przekazać przedmiotową nieruchomość córce do jej majątku osobistego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy w przypadku wycofania środka trwałego (grunt, budynek, winda) powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ?
  2. Czy powstanie obowiązek dokonania korekty podatku VAT od dokonanych nakładów modernizacyjnych, których rezultatem jest wzrost wartości nieruchomości oraz zakupu windy będącej samodzielnym środkiem trwałym?
  3. Czy darowizna budynku wycofanego z działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone nr 3). W zakresie podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone nr 1 i 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego nr 3 – darowizna wycofanego z działalności gos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »