Pisemne egzaminy na doradcę podatkowego już we wrześniu

Najbliższe, pisemne egzaminy na doradcę podatkowego odbędą się we wrześniu. Po zdaniu części pisemnej można przystąpić do egzaminów ustnych.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosiła, że najbliższe egzaminy pisemne odbędą się 19, 20, 26, 27, 28 i 29 września.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 794 z późn. zm.) na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. (uchylony)
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 5. posiada wyższe wykształcenie;
 6. odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 8. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia warunku określonego w pkt 7.

Warto dodać, że na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2-5 oraz:

 1. są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub
 2. posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Osoby te nie muszą zdawać egzaminu.

Zasady składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Z informacji umieszczonych na stronie resortu finansów wynika, że osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu obowiązane są złożyć do siedziby Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego komplet dokumentów:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym (patrz wyżej),
 • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »