Pieniądze otrzymane z fundacji a podatek od darowizny

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn gdy suma wszystkich darowizn otrzymanych łącznie za pośrednictwem Fundacji przekroczy kwotę wolną od podatku dla osób z trzeciej grupy podatkowej, tj. kwotę 4902 zł czy też każdą kwotę przekazaną na konto Fundacji od poszczególnych osób należy traktować jako odrębną darowiznę z poleceniem, w związku z czym obowiązek zapłaty podatku wystąpi, gdy od danej osoby darowizna przekroczy kwotę wolną dla osób z trzeciej grupy podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 17 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny z poleceniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny z poleceniem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 25 września 2011 r. zapalił się dom Wnioskodawczyni. W wyniku pożaru spłonęła większość wyposażenia znajdującego się wewnątrz domu, jak również wiele rzeczy uległo zniszczeniu. W związku z powyższym Wnioskodawczyni została zaoferowana pomoc od Fundacji, będącej organizacją pożytku publicznego, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, do której celów statutowych należy m.in. pomoc pogorzelcom. W dniu 28 września 2011 r. Wnioskodawczyni zawarła z Fundacją porozumienie, które reguluje zasady udzielania Jej pomocy, jako osobie poszkodowanej na skutek pożaru. Fundacja udostępniła Wnioskodawczyni rachunek bankowy, na który osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą przekazywać dla Niej pieniądze w formie darowizny (na cele związane z pomocą jako pogorzelcowi). Przekazanie następuje ze stosownym dopiskiem, co oznacza, że środki od konkretnych osób (podmiotów) zostaną przekazane na pomoc dla Wnioskodawczyni. Pomoc ta będzie realizowana w następujący sposób: Fundacja będzie przekazywać bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawczyni środki pieniężne, które wpłyną na konto Fundacji z przeznaczeniem dla Niej, za które będzie dokonywać zakupu niezbędnych przedmiotów i urządzeń domowych. Natomiast druga forma pomocy udzielonej przez Fundację polegać będzie na tym, że Fundacja będzie zwracać Wnioskodawczyni wydatki poniesione na zakup urządzeń gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz. Zwrot odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych przez sprzedających. Na fakturach tych jako nabywca wskazana będzie Fundacja. Zwrot wydatków odbędzie się ze środków zgromadzonych dla Wnioskodawczyni na koncie Fundacji. Oryginały faktur będą przekazane Fundacji. Wnioskodawczyni informuje również, że w okresie pięciu lat nie otrzymała żadnej darowizny.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:

1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn gdy suma wszystkich darowizn otrzymanych łącznie za pośrednictwem Fundacji przekroczy kwotę wolną od podatku dla osób z trzeciej grupy podatkowej, tj. kwotę 4902 zł czy też każdą kwotę przekazaną na konto Fundacji od poszczególnych osób należy traktować jako odrębną darowiznę z poleceniem, w związku z czym obowiązek zapłaty podatku wystąpi, gdy od danej osoby darowizna przekroczy kwotę wolną dla osób z trzeciej grupy podatkowej?
2. Czy opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn dotyczyć będzie tylko przypadków otrzymania od darczyńców za pośrednictwem Fundacji gotówki, czy też sytuacji, gdy dokonane zostaną zakupy urządzeń wyposażenia domowego, a następnie, na podstawie przedstawionych faktur, Fundacja dokona zwrotu poniesionych wydatków ze środków pochodzących z darowizn od konkretnych osób?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zapłaty tego podatku powstanie, gdy pomoc będzie świadczona na podstawie ujętego w umowie darowizny polecenia darczyńcy, w rozumieniu art. 888 i art. 893 Kodeksu cywilnego i będzie miała postać rzeczy (w tym pieniędzy) oraz jednocześnie wartość darowizny z poleceniem przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku (dla III grupy podatkowej kwotę 4902 zł). Przy nabyciu środków pieniężnych od Fundacji z polecenia darczyńcy (osoby dokonującej wpłaty na konto Fundacji) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy z chwilą wykonania polecenia. Wykonanie polecenia ma ten skutek, że zobligowanymi do zapłaty tego podatku są dwa podmioty: obdarowany i otrzymujący korzyść wynikającą z wykonania polecenia. Wnioskodawczyni wskazuje jednak, że nie można pominąć art. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym w sytuacji obciążenia obdarowanego obowiązkiem wykonania polecenia wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar darowizny, o ile polecenie zostało wykonane. W tym konkretnym wypadku, ze względu na fakt, że obdarowanym jest Fundacja, nieposiadająca przymiotu osoby fizycznej, nie będzie ona zobowiązana do zapłaty ewentualnego podatku od spadków i darowizn, bowiem nie podlega uregulowaniom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, ponieważ w ocenie Wnioskodawczyni, przekazanie na rzecz Fundacji środków finansowych ze wskazaniem konkretnej osoby stanowi darowiznę z poleceniem, która podlega podatkowi od spadków i darowizn, to Ona będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »