PCC przy umowie zamiany

W przypadku umowy zamiany podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa przedmiotu zamiany (udziałów w nim), od której przypadać będzie wyższy podatek. Natomiast podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej: nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki oraz jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

 

We wniosku o interpretację podatnicy wyjaśnili, że planują zawrzeć umowę zamiany, na mocy której przeniosą na rzecz spółki własność nieruchomości (stanowiącej grunt niezabudowany) w zamian za co spółka ustanowi odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym jej własnością wraz z miejscem postojowym oraz z prawami związanymi z jego własnością w udziałach wynoszących po 1/2 do majątków osobistych podatników. Umowa zamiany będzie dokonana za dopłatą ze strony spółki na rzecz podatników.

Z wniosku wynika zatem, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do zamiany niezabudowanej nieruchomości na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z miejscem postojowym oraz z prawami związanymi z jego własnością.

Podatnicy chcieli wiedzieć, jaką należy przyjąć stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. stawkę 1% jak przy umowach zamiany czy stawką najwyższą z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy zamiany są rzeczy, co do których obowiązują różne stawki oraz czy jako podstawa opodatkowania ma być wskazana wartość całej nieruchomości czy też oddzielnie wartość przedmiotu zamiany oraz wysokość dopłaty.

W opinii podatników należy przyjąć stawkę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% a jako podstawę opodatkowania przyjąć wartość całej nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikami w część dot. stawki PCC. W interpretacji organ wskazał:

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

W myśl art. 604 ww. Kodeksu do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Jak stanowi art. 4 pkt 2 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie zamiany - na stronach czynności. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »