PCC od pożyczek udzielanych w gronie najbliższej rodziny

Umowa pożyczki jest umową nazwaną, uregulowaną wustawie z23kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z1964r., nr16, poz.93, zpóźn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika zart.720 §1 K.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść nawłasność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co dogatunku, abiorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku itej samej jakości.

Przedmiot umowy pożyczki

Z wyżej przytoczonego przepisu Kodeksu cywilnego wynika, że przedmiotem umowy pożyczki mogą być:

  • pieniądze,
  • rzeczy oznaczone co do gatunku.

Rzeczy oznaczone co do gatunku, w przeciwieństwie do rzeczy oznaczonych co do tożsamości, nie wykazują cech indywidualnych, tj. takich, które są tylko im właściwe. Jedną rzecz oznaczoną co do gatunku można zastąpić inną rzeczą tego samego gatunku. I tak, przedmiotem umowy pożyczki może być np. materiał siewny. Stanowi on bowiem rzecz oznaczoną co do gatunku.

Przy umowie pożyczki pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczkodawcy taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przypadku rzeczy oznaczonej co do tożsamości pożyczkobiorca miałby obowiązek oddania dokładnie tej samej rzeczy, którą „pożyczył”. W świetle Kodeksu cywilnego umowa taka nie może być więc uznana za umowę pożyczki, ale stanowiłaby umowę użyczenia, najmu lub dzierżawy.

Opodatkowanie umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Właściwe określenie przedmiotu pożyczki ma istotne znaczenie nie tylko z uwagi na odpowiednie zaklasyfikowanie danej umowy, lecz także z uwagi na skutki podatkowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm., dalej: ustawa o PCC) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku podlegają bowiem podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe umowy, tj. użyczenia, najmu lub dzierżawy, nie są opodatkowane tym podatkiem.

Na uwadze należy mieć przy tym to, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług (przy czym wymienione w tym punkcie wyjątki nie mają znaczenia dla analizowanego zagadnienia).

Oznacza to – jak wynika między innymi z interpretacji indywidualnej z 3 września 2010 r. wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/436-207/10-4/MZ) – że skoro umowa pożyczki będzie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC.

Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli jednak umowa pożyczki nie będzie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, to należy jeszcze zweryfikować, czy byłaby możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o PCC przewidziane są bowiem zwolnienia od tego podatku. Mają one charakter podm...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »